Volitelné programy ESA s účastí ČR

Zdroj: ESA

Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se na Radě ministrů ESA zavazuje k účasti ve volitelných programech.

Aktuální volitelné programy, kterých se ČR na základě výsledků Rady ESA na ministerské úrovni účastní, naleznete vč. bližšího popisu níže:

Pozorování Země:

Telekomunikace a integrované aplikace:

Navigace:

Nosné rakety:

Vývoj a výroba vědeckých přístrojů a experimentů:

Kosmická bezpečnost:

Technologie:

Lidský a robotický průzkum: