Národní strategie

Národní kosmický plán

Vláda dne 14. 10. 2019 schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025, který navazuje na dosavadní úsilí vlády v podpoře rozvoje kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Ministerstvo dopravy chce prostřednictvím nového kosmického plánu podpořit další růst kosmického průmyslu tak, aby české firmy mohly dodávat ucelenější komponenty družic a nosných raket, jako jsou celé přístroje či platformy družic. Soustředit se chceme také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami či průmyslem.

Bližší informace o Národním kosmickém plánu 2020 – 2025 naleznete ZDE.

Národní programy a aktivity

Bližší informace o národních programech a aktivitách naleznete ZDE.

Koordinační rada pro kosmické aktivity

Koordinační rada pro kosmické aktivity je stálým koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR.

Členové Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničí a Úřad vlády České republiky. Provoz portálu zajišťuje Ministerstvo dopravy.

Složení Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity naleznete ZDE.