Národní kosmický plán

Vláda dne 14. 10. 2019 schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025, který navazuje na dosavadní úsilí vlády v podpoře rozvoje kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Ministerstvo dopravy chce prostřednictvím nového kosmického plánu podpořit další růst kosmického průmyslu tak, aby české firmy mohly dodávat ucelenější komponenty družic a nosných raket, jako jsou celé přístroje či platformy družic. Soustředit se chceme také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami či průmyslem.

Národní kosmický plán 2020 je strategií České republiky pro rozvoj kapacit a schopností jejího průmyslu i akademické sféry v oblasti kosmických aktivit. Cílem je zajištění konkurenceschopnosti a maximalizace návratnosti veřejných investic do kosmických aktivit a souvisejících oblastí.

Pro tyto účely se podařilo alokovat dalších 275 mil. Kč ročně k posílení účasti ČR v programech Evropské kosmické agentury ESA. Právě programy ESA jsou hlavním nástrojem rozvoje českého kosmického průmyslu a vědecké excelence v kosmických vědách.

Hlavními cíli NKP 2020 jsou:

  1. Budování českých kosmických kapacit a schopností pro zvýšení excelence a konkurenceschopnosti. Chceme pokračovat ve vytváření vhodného prostředí, které českým firmám a akademické sféře pomohlo držet krok se stávajícími trendy, být inovativní, disruptivní, excelentní, vytvářet, chránit a využívat práva duševního vlastnictví, zvýšit spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem při respektování jejich přirozených rolí. Chceme také vytvářet synergie mezi společnostmi a mezi malými a středními podniky a velkým průmyslem, maximalizovat návratnost investic, podnítit zvyšování soukromých investic do kosmických aktivit a stimulovat a urychlit transfer technologií a znalostí. Klademe důraz na běžné využití družicových systémů v každodenních aplikacích.
  1. Aktivní postavení v mezinárodních vztazích má pomoci zvýšení viditelnosti ČR. Posílení bilaterální spolupráce s kosmickými velmocemi, zejména z řad Evropských států. ČR by se měla snažit přispět k hledání obecně přijatelných řešení, která by podpořila mezinárodní spolupráci.

Za kosmické aktivity považujeme veškeré státní, průmyslové a vědecké činnosti, které směřují k využití možností a příležitostí, které kosmický prostor skýtá. Jedná se o družicovou navigaci, družicovou telekomunikaci, pozorování Země, vesmírnou dopravu (zejména nosné rakety), sledování blízkého okolí Země a kosmického počasí, robotický i pilotovaný průzkum vesmíru, kosmickou vědu (všechny disciplíny z vesmíru prováděných astronomických pozorování, výzkum mikrogravitace, účinky kosmického prostředí) nebo oblast aplikací a služeb souvisejících s využitím získaných dat.

Česká republika realizuje většinu kosmických aktivit prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA), do níž jako plný člen vstoupila v závěru roku 2008. Od té doby došlo k významnému nárůstu účasti českých firem na kosmických projektech, nyní (2019) jsou české firmy uznávanými členy mezinárodních dodavatelských řetězců ve výrobě nosných raket, družic a pozemních segmentů.
Bez účasti na projektech ESA prakticky není možné se do dodavatelských řetězců např. Airbusu, Thalesu, OHB či jiných velkých firem dostat.
Za období 2008 – 2018 bylo českými firmami a vysokými školami realizováno na 350 projektů.

Gestorem o oblast kosmických aktivit je od r. 2011 Ministerstvo dopravy, které také hradí velkou většinu příspěvků ČR do ESA a vytváří v ČR podmínky pro rozvoj kosmických aktivit.