Národní programy a aktivity

Rámcový projekt ESA pro podporu českého průmyslu

Vláda ČR svým usnesením z 16. 1. 2017, č. 35, iniciovala vznik Rámcového projektu k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR (dále jen „Rámcový projekt“), anglicky Framework Project Implementing ESA’s Support of Space-Related Activities in the Czech Republic, zkráceně též (Framework Project, Czech 3rd Party Programme, 3PP nebo C3PFP).

Od roku 2017 je otevřena výzva na podávání projektů na vývoj technologií, produktů a služeb. Lze podávat návrhy na standarní projekty a malé studie a to prostřednictvím výzvy AO 10382, informace v češtine s odkazem do zabezpečené sekce webu, kde je i formulář PSRF, je zde.

Na říjen a listopad roku 2020 bylo nově naplánováno vypsání dvojice výzev ambiciózních projektů. Prvotní informace byla zvěřejněna formou videa, upřesnění pak zde.