O nás

Český kosmický portál

Český kosmický portál slouží jako jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky a přináší informace o těchto aktivitách v České republice i v zahraničí.

Na jeho obsahové náplni se podílí členové Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničí a Úřad vlády České republiky. Provoz portálu zajišťuje Ministerstvo dopravy.

Webové stránky Český kosmický portál byly založeny v návaznosti na plnění úkolu č. 6 realizačního plánu Národního kosmického plánu schváleného usnesením Výboru pro EU na vládní úrovni 31. srpna. 2011, č. 21.

Založení těchto stránek bylo schváleno Koordinační radou ministra dopravy pro kosmické aktivity na jejím 3. zasedání dne 25. listopadu 2011 jako součást iniciativy „Plán předpokládaných činností ke zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o oblasti kosmických aktivit“.