Databáze laboratorního vybavení

JWST’s Near InfraRed Spectrograph (NIRSpec) (Source: ESA, Astrium)

S odkazem na realizaci Národního kosmického plánu a v souladu se závěry Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity a se závěry jejího Výboru pro vědecké aktivity, ve kterém je zastoupena většina akademických subjektů zabývajících se oblastí kosmických aktivit, zřídilo Ministerstvo dopravy databázi mapující unikátní laboratorní vybavení, dosavadní národní a mezinárodní spolupráci akademických subjektů v oblasti kosmických aktivit a požadavky akademické sféry na kvalifikované průmyslové dodavatele. Cílem databáze je podpořit efektivnější spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou v oblasti kosmických aktivit, ale i spolupráci mezi akademickými subjekty navzájem.

– Databáze ke stažení zde – (aktuální verze: 1.7.2019)

Legenda:

  • v dosavadní formě je databáze k dispozici pouze ve formátu .xls (dokument je uzamčený, vyhledávání je umožněno automatickými filtry), výhledově bude nad formulářem databáze vytvořeno webové rozhraní;
  • v případě zájmu akademického subjektu o zařazení jeho vstupů do databáze vyplňte matrici, kterou zašlete na adresu vaclav.nesladek@mdcr.cz. Přijadá data budou posouzena a v případě vhodnosti jejich zařazení budou integrována do databáze;
  • požadavek s doplněním, úpravou či opravou stávajících dat zašlete taktéž na adresu vaclav.nesladek@mdcr.cz.