Povinné aktivity

Povinné aktivity ESA

ČR je vázána Úmluvou ESA přispívat na povinné aktivity ESA v poměru ke svému hrubému domácímu produktu (HDP). Tyto aktivity zahrnují vědecký program a tzv. základní aktivity, mezi které patří strategické studie a technologické programy, vzdělávání, běžná technická zařízení, pozemní infrastruktura a korporátní aktivity. Prostřednictvím tohoto povinného příspěvku se Česká republika podílí na široké škále vědeckých misí ESA i na programech technologického rozvoje. Mezi povinnš financované aktivity ESA patří:

  • General Study Programme (GSP) pro studie proveditelnosti nových misí
  • Technology Development Element (TDE), dříve známý jako Technology Research Programme (TRP)
  • Innovation Triangle Iniative (ITI)
  • Science Core Technology Programme (CTP) pro vývoj a maturizaci technologií pro potřebu konkrétních misí vědeckého programu
  • Science program, který tvoří páteř aktivit ESA v oblastech astronomie, astrofyziky, planetologie a příbuzných věd