Czech 3rd Party Framework Project

Výzva k podávání návrhů standardních projektů a studií

Vláda ČR svým usnesením z 16. 1. 2017, č. 35, iniciovala vznik Rámcového projektu k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR (dále jen „Rámcový projekt“), anglicky Framework Project Implementing ESA’s Support of Space-Related Activities in the Czech Republic, zkráceně též (Framework Project, Czech 3rd Party Programme, 3PP nebo C3PFP).

V rámci tohoto Rámcového projektu byla dne 31. 5. 2017 zveřejněna výzva AO9018 (již ukončená) k podávání návrhů projektů v systému EMITS Evropské kosmické agentury (ESA). Pro přístup k podmínkám výzvy je třeba se registrovat a následně přihlásit. Výzva byla později nahrazena novou výzvou AO10382 v červnu 2020 a následně v březnu 2022 výzvou AO11109 (termíny 27. 5., 2. 9. a 18. 11. 2022).

V angličtině psaný (1) návrh projektu se posílá do ESA prostřednictvím portálu ESA-STAR a paralelně k tomu je potřeba předložit česky psanou (2) žádost o podporu projektu Výboru Rámcového projektu.

Formulář žádosti o podporu (tzv. PSRF) a další instrukce jsou k dispozici v zabezpečené sekci https://www.czechspaceportal.cz/ramcovy-projekt-esa-pro-podporu-ceskeho-prumyslu/ Českého kosmického portálu (přístup do zabezpečené sekce je podmíněn registrací a přihlášením, bez toho link skončí na chybě 404, čili před kliknutím se přihlašte/zaregistrujte).


[starší/archvní text:] Na říjen a listopad roku 2020 byla plánována dvojice výzev ambiciózních projektů. Řada informací i cílech, obsahu a formátu připravovaných tenderů byla zveřejněny v srpnu na Youtube. Ministerstvo dopravy k tomu pořádalo 15.9.2020 workshop. Další informace jsou zde a dále v zabezpečené sekci portálu. [konec staršího/archvního textu]