Rejstřík kosmických objektů

ČR je smluvní stranou Úmluvy o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru z roku 1975. Jedná se o jednu z pětice mezinárodních smluv, jež upravují oblast kosmických aktivit a byly vytvořeny na půdě Výboru pro mírové využívání kosmického prostoru OSN (COPUOS).

Pro ČR z této Úmluvy vyplývají některé povinnosti, z nichž ta hlavní spočívá ve vedení vnitrostátního rejstříku kosmických objektů vypuštěných ČR či jejím právním předchůdcem nebo z území ČR nebo jejího právního předchůdce na oběžnou dráhu kolem Země nebo mimo ni.

Na základě usnesení vlády č. 326 ze dne 5. května 2014 je k vedení rejstříku kosmických objektů gesčně příslušné Ministerstvo dopravy.

Rejstřík objektů vypuštěných do kosmického prostoru Českou republikou nebo jejím právním předchůdcem nebo z jejich území: