BDSat-2

Provozovatel: BD SENSORS s.r.o.

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

  • Česká republika společně se Spojenými státy americkými

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

  • BDSat-2, COSPAR ID: 2023-001CT, NORAD ID: 55098

3. Datum a území nebo místo vypuštění

  • 3. ledna 2023, Spojené státy americké, Florida, Mys Canaveral (Cape Canaveral Space Force Station, startovní rampa SLC-40)

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

  • 94.91 min

b) sklon dráhy

  • 97.486 stupňů

c) apogeum

  • 533 km

d) perigeum

  • 509 km

5. Obecná funkce kosmického objektu

  • BDSat-2 je družice typu CubeSat o velikosti 1U. Projekt BDSAT má za cíl podpořit radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami. Sekundárním cílem je ověření prototypu tlakoměrného zařízení a ověření funkčnosti této technologie v podmínkách otevřeného vesmíru. Bude ověřena funkce samotného měření, jeho proveditelnost a vhodnost pro použití v družicích v kosmických podmínkách. Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního řešení pro ukládání energie v družicích.