Příležitosti v programech EU pro vesmír

Horizont Europe

Horizont Europe je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Cílem programu je podpora vytváření a šíření vysoce kvalitních znalostí a technologií, posílení dopadu výzkumu a inovací na rozvoj, podpora a provádění politik EU, podpora zavádění inovativních řešení v průmyslu a ve společnosti, aby bylo možné řešit globální výzvy a podporovat průmyslovou konkurenceschopnost; podporovat všechny formy inovací, včetně těch průlomových, posílit zavádění inovativních řešení do praxe; a optimalizovat poskytování těchto investic pro větší dopad v rámci posíleného evropského výzkumného prostoru.

Kosmické aktivity budou součástí clusteru „Digital, Industry and Space“. Program je v současné době v přípravě, očekává se, že Horizon Europe bude podporovat následující aktivity v Kosmickém programu EU:

  • vývoj aplikací a služeb na pozorování Země, družicové navigace a komunikace, podporu při penetraci těchto aplikací do uživatelské komunity;
  • vývoj přijímačů družicové navigace;
  • zpracování vědeckých dat;
  • technologický rozvoj (většinou ve spolupráci s ESA), potenciální podpora některých aktivit v doméně nosných raket;
  • Inovace v oblasti kosmických aktivit a v doménách souvisejících s vesmírem (vzájemné obohacování sektorů s např. umělou inteligencí, zpracováním velkoobjemových dat a obecně ICT).