Agentura EUSPA

Obecné informace

Logo agentury EUSPA

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) nabízí spolehlivé a bezpečné služby evropské družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje připravovaný program družicové komunikace EU v rámci státní správy (GOVSATCOM). Agentura EUSPA je zodpovědná za bezpečnostní akreditaci všech složek kosmického programu EU. Prostřednictvím podpory vývoje inovativního a konkurenceschopného kosmického odvětví a díky spolupráci s celou komunitou EU v této oblasti agentura EUSPA přispívá k Zelené dohodě pro Evropu a digitální transformaci, bezpečnosti Unie a jejích občanů a současně posiluje autonomii a odolnost EU.

Více na adrese http://euspa.europa.eu/.

Transformace agentury GSA na EUSPA

Dne 12. května 2021 se Agentura pro evropský GNSS (GSA) oficiálně stává Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), což znamená začátek nové éry kosmického programu EU. Agentura EUSPA bude vycházet z odkazu Agentury GSA, přičemž přebírá další úkoly s cílem vytvořit ještě více příležitostí pro občany a hospodářství EU.

Co se mění?

Podle nového nařízení o kosmickém programu bude nyní mandát agentury EUSPA zahrnovat:

  • vyšší míru zodpovědnosti za programy Galileo a EGNOS včetně větší zodpovědnosti v rámci řízení operací a poskytování služeb,
  • bezpečnostní akreditaci pro všechny složky kosmického programu EU, provoz bezpečnostního střediska systému Galileo společně s provozní bezpečností,
  • koordinaci uživatelských aspektů programu družicové komunikace Evropské unie v rámci státní správy (GOVSATCOM) v úzké spolupráci s členskými státy a jinými zúčastněnými subjekty,
  • rozvoj navazujících trhů a podporu inovací založených na systémech Galileo a EGNOS, nyní včetně programu Copernicus, s využitím mechanismů financování, jako jsou Fundamental Elements a Horizont Evropa.

Evropská komise (EK) se může rovněž rozhodnout, že v budoucnu budou agentuře svěřeny další úkoly.

Česká republika a GSA

Rada ministrů Evropské unie v roce 2010 definitivně potvrdila, že administrativní centrum navigačního systému Galileo bude sídlit v Praze. Stěhování z Bruselu do Prahy proběhlo v průběhu jara a léta 2012 a od 6. září je evropský družicový navigační systém řízen z budovy v pražských Holešovicích.

Tento úspěch ČR v získání sídla GSA pro ni bude znamenat v budoucnu celou řadu přínosů:

  • zakládání poboček významných technologických firem a kanceláří evropských a světových zájmových sdružení z oblasti kosmonautiky. Z toho plyne i větší šance českých technologických firem podílet se jako subdodavatelé na velkých projektech zejména v rámci ESA;
  • pozitivní ekonomický dopad z činnosti agentury (pracovní příležitosti, pronájem konferenčních prostor, využití hotelových a gastronomických kapacit), příp. propagace Prahy jako turistické destinace;
  • zdůrazní image ČR jakožto leadera v oblasti kosmonautiky a hi-tech odvětvích v rámci skupiny nových členských států;
  • zvýší prestiž ČR v rámci evropských institucí.

Kontakt:

Ing. Karel Dobeš
Vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro GNSS / agenturou EUSPA
dobes.karel(at)vlada.cz