Užitečné odkazy

Národní kosmické agentury/kanceláře:
AEB (Agência espacial brasileira)
www.aeb.gov.br
Centre National d’Etudes Spatiales
www.cnes.fr
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt 
www.dlr.de
ESA (Evropská kosmická agentura)
www.esa.int
Hungarian space office
http://www.hso.hu/page.php?page=215
Netherlands Space Office (NSO)
http://www.spaceoffice.nl/en/The%20NSO
Norwegian space centre
http://www.romsenter.no/
Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej
http://www.kosmos.gov.pl/
Romanian Space Agency (ROSA)
www.rosa.ro
Instituce v oblasti kosmických technologií a jejich využití:
E.S.P.I. (European Space Policy Institute) 
www.espi.or.at
EUMETSAT (Evropská organizace pro využívání meteorologických družic) 
www.eumetsat.int
EUROCONTROL (Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace) 
www.eurocontrol.int
European Southern Observatory (ESO)
www.eso.org/public/
Profesní sdružení:
Asociace leteckých výrobců ČR
www.alv-cr.cz
Czech Space Alliance
www.czechspace.eu
Česká kosmická kancelář
www.czechspace.cz 

Poznámka: Nezaměňujte Českou kosmickou kancelář s Českou kosmickou agenturou. Koordinace kosmických aktivit a zastoupení České republiky v ESA a příslušných orgánech EU je v gesci Ministerstva dopravy.
GNSS Centre of Excellence
gnss-centre.cz/
Navigační systémy:
EGNOS
Galileo
EUSPA (Agentura pro kosmický program EU)
euspa.europa.eu
Instituce v oblasti kosmického práva:
ECSL (European Centre for Space Law)
www.esa.int/SPECIALS/ECSL/
International Institute of Space Law
www.iislweb.org/
Vzdělávací instituce se zaměřením na vesmírné aktivity:
IAA (International Academy of astronautics)
www.iaaweb.org
International Space University
www.isunet.edu
UNIDROIT (International institute for the unification of private law)
www.unidroit.org
Komunitní a dopravní systémy:
Český telekomunikační úřad
www.ctu.cz
IMSO (Mezinárodní námořní družicová organizace)
www.imso.org
ITU (International Telecommunication Union)
www.itu.int
Zainteresovaná ministerstva ČR:
Ministerstvo dopravy
www.mdcr.cz
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz
Ministerstvo obrany
www.army.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzv.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj
www.mmr.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
+ Úřad vlády
www.vlada.cz
Průmyslové aktivity:
European patent office (EPO)
http://www.epo.org/
Portál pro podnikání a export ČR
http://www.businessinfo.cz/
Space frontier foundation 
http://spacefrontier.org
Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz
Ostatní užitečné odkazy:
COPUOS (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)
www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
http://www.cenia.cz/
Družice a kosmické sondy – katalog http://www.lib.cas.cz/space.40/INDEX1.HTM
COPERNICUS
copernicus.gov.cz
IAF (International Astronautic Federation)
www.iafastro.com
Indian space research organisation (ISRO)
http://www.isro.org/
Národní sekretariát GEO/COPERNICUS v ČR
copernicus.gov.cz/narodni-sekretariat
World intelectually property organization (WIPO)
www.wipo.int