Inkubace a transfer technologií

ESA Technology Broker Česká republika

Technologické centrum Praha již od roku 2015 realizuje projekt ESA Technology Broker CZ a je tak součástí sítě služeb technologického transferu Evropské kosmické agentury (ESA). Hlavním cílem projektu je pomocí inovativních vesmírných technologií řešit průmyslové výzvy v pozemních sektorech. Dalším významným úkolem je podpora inovativních firem při přenosu jejich pozemských inovací do vesmírného průmyslu.

V aktuálním projektovém období (2021-2026) má navíc projekt ESA Technology Broker možnost financovat demonstrační projekty v oblasti přenosu inovací mezi vesmírným a pozemním sektorem pomocí programu ESA Spark Funding. Úspěšní žadatelé získají na realizaci technologického transferu podporu ve výši 75k EUR.

Zahájit spolupráci s ESA Technology Broker a získat služby technologického transferu v oblasti vesmírných technologií může vysoká škola, výzkumná organizace nebo firma libovolné velikosti a v jakémkoliv životním cyklu.

Podnikatelský inkubátor ESA BIC PRAGUE

Česká republika je mozkem i srdcem evropského kosmického průmyslu a družicových aplikací. ESA BIC Prague vytváří příležitosti pro mladé projekty, které převádí vesmírné technologie na podnikatelskou kolej. Inkubátor ESA BIC Prague byl založen v roce 2016 a o dva roky později se k němu připojil ESA BIC Brno. Vybraným startupům s kosmickým přesahem obě pobočky poskytují inkubační program až na dva roky. Inkubace zahrnuje finanční podporu (50 000 EUR) a profesionální obchodní a technické poradenství. V blízké budoucnosti ESA BIC Prague také představí nový program pro vysoce inovativní projekty. Zde bude možné získat 200 000 EUR.

Bližší informace naleznete na https://www.esa-bic.cz/