Inkubace a transfer technologií

ESA Technology Transfer Broker / ESA Innovation Partner

Technologické centrum AV ČR zvítězilo v národním tendru na zajištění služeb brokera technologického transferu pro Evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency-ESA) v České republice a stalo se tak od října 2015 organizací s tímto statusem s celostátní působností. ČR je tímto zapojena do významné sítě zprostředkovatelů technologického transferu ESA Technology Transfer Network. Síť disponuje on-line databází s tržištěm technologií, metodik, ověřených praxí, nových materiálů apod., kde lze porovnávat technologické poptávky s dostupnými kosmickými technologiemi a tyto dále nabízet k využití v komerční nekosmické oblasti.

  • Hlavním cílem projektu je zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor. Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA.

Podnikatelský inkubátor ESA BIC PRAGUE

Česká republika je mozkem i srdcem evropského kosmického průmyslu a družicových aplikací. ESA BIC Prague vytváří příležitosti pro mladé projekty, které převádí vesmírné technologie na podnikatelskou kolej. Inkubátor ESA BIC Prague byl založen v roce 2016 a o dva roky později se k němu připojil ESA BIC Brno. Vybraným startupům s kosmickým přesahem obě pobočky poskytují inkubační program až na dva roky. Inkubace zahrnuje finanční podporu (50 000 EUR) a profesionální obchodní a technické poradenství. V blízké budoucnosti ESA BIC Prague také představí nový program pro vysoce inovativní projekty. Zde bude možné získat 200 000 EUR.

Bližší informace naleznete na https://www.esa-bic.cz/