Veřejné tendry ESA, EK a EUSPA

EMITS – Veřejné tendry ESA

EMITS – Electronic Mail Invitation to Tender System je systém veřejných zakázek elektronicky vyhlašovaných ESA v rámci realizace jeho kosmického programu

Evropská kosmická agentura (ESA) realizuje svůj kosmický program pomocí zakázek, na které vyhlašuje sama či prostřednictvím svých hlavních dodavatelů, veřejnou soutěž pomocí pozvání k tendrům – ITT (Invitation to Tender). Všechny tendry k programům ESA jsou pravidelně publikovány na informačním portálu EMITS. Podle zadání je možné je rozdělit do čtyř hlavních oblastí. Jsou to hardware, software, výzkum a technika. Na portálu EMITS jsou po přihlášení (!) i tendery velkých firem pracujících pro ESA — po stisknutí tlačítka ENTITIES.

Odbor kosmických technologií a družicových systémů, se v rámci poradenské činnosti subjektům, které mají zájem podílet se na programech vypisovaných ESA, do systému EMITS přihlásil. Informace a zkušenosti s používáním tohoto základního informačního kanálu, přes který ESA vypisuje všechny své zakázky, přinášíme na následujících stránkách. Můžete se zde dozvědět informace o registraci do systému, přes jeho následné užívání, až po způsob, jak se ucházet o zakázku.

  • Hlavní stránku portálu EMITS s možností registrace pro nové zájemce, s možností vstupu pro subjekty již registrované s přehledem všech tendrů, najdete zde. Počítejte, že registrační ověřovací proces zabere i několik dní, ačkoliv čistého času to bude jen cca hodina, dvě.
  • EMITS on-line help pomoc při řešení problémů najdete zde.

TED – Tenders electronic daily – Veřejné zakázky EU

TED (Tenders Electronic Daily) je elektronickou verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám.

TED poskytuje bezplatný přístup k obchodním příležitostem Aktualizuje se 5x týdně o asi 1500 oznámení veřejných zakázek z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a dalších zemí.

Oznámení o veřejných zakázkách můžete procházet, vyhledávat v nich a třídit je dle země, regionu, obchodního sektoru a dalších kritérií.

Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují v 23 úředních jazycích EU. Všechna oznámení institucí Evropské unie se uveřejňují celá v těchto jazycích.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Veřejné zakázky Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) nabízí spolehlivé a bezpečné služby evropské družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje připravovaný program družicové komunikace EU v rámci státní správy (GOVSATCOM).

Více informací o veřejných zakázkách  zadávaných EUSPA naleznetena stránkách EUSPA v sekci Veřejné zakázky (Procurement) zde a v doplňku ústředního věstníku EU Ted (Tenders electronic daily), který zveřejňuje všechny veřejné zakázky v rámci celé EU zde.

TED (Tenders Electronic Daily) je elektronickou verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám.

  • TED poskytuje bezplatný přístup k obchodním příležitostem Aktualizuje se 5x týdně o asi 1500 oznámení veřejných zakázek z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a dalších zemí.
  • Oznámení o veřejných zakázkách můžete procházet, vyhledávat v nich a třídit je dle země, regionu, obchodního sektoru a dalších kritérií.
  • informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují v 23 úředních jazycích EU. Všechna oznámení institucí Evropské unie se uveřejňují celá v těchto jazycích.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do