Zpracování osobních údajů

Obecné informace o účelech, způsobech a právním základu zpracování osobních údajů, které provádí Ministerstvo dopravy, naleznete pod odkazem https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Ochrana-osobnich-udaju-(GDPR)/memo. Zde jsou uvedeny zejména účely, způsoby a právní základ zpracování, která Ministerstvo dopravy provádí, společně s Vašimi právy k osobním údajům a postupem, jak tato práva uplatnit.

V rámci agend kosmických aktivit a nových technologií zpracováváme osobní údaje těmito specifickými způsoby:

  • Při registraci na web www.czechspaceportal.cz zpracováváme kontaktní údaje osob pro správu registrace a vytvoření „Databáze průmyslových a akademických subjektů“ za účelem poskytnutí informací pro případné průmyslové partnery či jiné zainteresované subjekty
  • V rámci organizace akcí zpracováváme kontaktní údaje nezbytné k registraci na akci, vytvoření seznamu účastníků akcí, prezenční listiny, jmenovek, v případě přednášejících pro zveřejnění jména v programu/sborníku apod.
  • Za účelem vytvoření katalogu „Czech Republic Successful in ESA zpracováváme kontaktní údaje průmyslových a akademických institucí spolupracujících s Evropskou kosmickou agenturou, které v tomto katalogu prezentují svou činnost.
  • Pro účely interního informačního systému o projektech v oblasti kosmických aktivit zpracováváme základní kontaktní údaje subjektů aktivních v kosmickém sektoru.
  • podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro zveřejňování metodik zpracováváme na základě zákonných povinností potřebné osobní údaje za účelem vydávání rozhodnutí o poskytnutí podpory, zveřejňování metodik a výsledků projektů a hodnocení výzkumných organizací (v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací).

Pokud máte k výše uvedenému zpracování osobních údajů dotazy či připomínky nebo chcete uplatnit práva ke svým osobním údajům, obraťte se na nás, prosím, prostřednictvím emailu sekretariat.710@mdcr.cz.