BDSat

Provozovatel: BD SENSORS s.r.o.

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

 • Česká republika společně se Spojenými státy americkými

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

 • BDSat, COSPAR ID: 2022-033U, NORAD ID: 52175, Volací znak: OK0BDS

3. Datum a území nebo místo vypuštění

 • 1. dubna 2022, Spojené státy americké, Florida, Mys Canaveral (Cape Canaveral Space Force Station, startovní rampa SLC-40)

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

 • 94.53 min

b) sklon dráhy

 • 97.388 stupňů

c) apogeum

 • 505.4 km

d) perigeum

 • 486.7 km

5. Obecná funkce kosmického objektu

 • BDSAT je 1U cubesat podporující světovou radioamatérskou komunitu. Payload, tzv. užitečné zatížení, se skládá ze dvou experimentů. Prvním je ověření tlakových senzorů BD SENSORS v podmínkách otevřeného vesmíru.  Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního přístupu k ukládání energie v družicích.

Dodatečné informace:

Změna provozního stavu

 • Datum, kdy kosmický objekt přestal být funkční: 25. dubna 2022
 • Podrobná analýza odhalila problém v softwarovém kódu, který způsobil selhání komunikace dne 25. dubna 2022. Bohužel tato porucha způsobila, že provozovatel není schopen se spojit se satelitem a není schopen jej na dálku obnovit. Z tohoto důvodu se rozhodli vypustit záložní družici BDSAT-2 v rámci mise SPACEX Transporter 6.
 • BDSAT dne 8.3.2024 zanikl v horních vrstvách atmosféry.