MAGION

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

  • Svaz sovětských socialistických republik společně s Československou socialistickou republikou

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

  • Magion, 1978 – 99C

3. Datum a území nebo místo vypuštění

  • 24. října 1978 (14. listopadu 1978), Svaz sovětských socialistických republik
  • Družice Magion byla součástí vědeckého programu Interkosmos 18 vypuštěného z území Svazu sovětských socialistických republik. Družice Magion se oddělila 14. listopadu 1978.

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

  • 96.36 min.

b) sklon dráhy

  • 82.96 stupňů

c) apogeum

  • 772 km

d) perigeum

  • 404 km

(Pozn: parametry odpovídají době po umístění objektu na oběžnou dráhu, postupem času dochází k jejich částečným změnám.)

5. Obecná funkce kosmického objektu

  • výzkum zemské magnetosféry a ionosféry