MAGION 2

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

  • Svaz sovětských socialistických republik společně s Československou socialistickou republikou

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

  • Magion 2, 1989 – 80B

3. Datum a území nebo místo vypuštění

  • 28. září 1989 (3. října 1989), Svaz sovětských socialistických republik
  • Družice Magion byla součástí vědeckého programu Interkosmos 24 vypuštěného z území Svazu sovětských socialistických republik. Družice Magion 2 se oddělila 3. října 1989.

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

  • 115.98 min

b) sklon dráhy

  • 82.61 stupňů

c) apogeum

  • 2,492.5 km

d) perigeum

  • 509.5 km

(Pozn: parametry odpovídají době po umístění objektu na oběžnou dráhu, postupem času dochází k jejich částečným změnám.)

5. Obecná funkce kosmického objektu

  • výzkum zemské magnetosféry a ionosféry