MAGION 3

1. Jméno vypouštějícího státu nebo států

  • Svaz sovětských socialistických republik společně s Československou federativní republikou

2. Vhodný poznávací znak kosmického objektu nebo jeho registrační číslo

  • Magion 3, 1991 – 086E

3. Datum a území nebo místo vypuštění

  • 18. prosince 1991 (28. prosince 1991), Svaz sovětských socialistických republik
  • Družice Magion byla součástí vědeckého programu Interkosmos 25 vypuštěného z území Svazu sovětských socialistických republik. Družice Magion se oddělila 28. prosince 1991.

4. Základní údaje o oběžné dráze

a) doba oběhu

  • 121.73 min

b) sklon dráhy

  • 82.57 stupňů

c) apogeum

  • 3,081 km

d) perigeum

  • 436.5 km

(Pozn: parametry odpovídají době po umístění objektu na oběžnou dráhu, postupem času dochází k jejich částečným změnám.)

5. Obecná funkce kosmického objektu

  • výzkum zemské magnetosféry a ionosféry aktivní a pasivní metodou