FLPP

Popis programu

Programu Future Launchers Preparatory Programme (FLPP) se ČR dlouhodobě účastní. Cílem programu je zlepšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti výroby nosných raket a to prostřednictvím studií (příprava potřebného provázání schopností průmyslových podniků), vývoje dílčích technologií a prostřednictvím demonstrátorů (ověření technologií na vysokém stupni připravenosti k použití). Technologie vyvinuté v rámci FLPP jsou následně využívány v ostatních programech nosných raket.

Program je složen ze tří elementů

 • Core Element E1 zahrnuje studie, demonstrátory a pokročilé technologie:
  • Systemové studie (nové koncepty, architektury, nosiče atp.)
  • Pokročilé technologie řešící dílčí problémy a inovace
  • Technology maturationDemonstrators:
   • Kick Stage + Green storable propulsion
   • Horní stupeň
   • Test znovupoužitelnosti ve zmenšeném měřítku
   • Testovací stolice pro avioniku
 • 2. Prometheus Element E2 zahnuje:
  • vývoj motoru Prometheus (demonstrace – fáze 2)
  • Plány, kde všude Prometheus použít a připravit se na zavádění výroby
 • 3. Themis Element E3 je zaměřen na znovupoužitelnost

Způsob zapojení:

Tendery se v FLPP programu vypisují v EMITS podle pracovního plánu. Jednotlivé aktivity se do pravního plánu dostávají
– na popud českých firem (potenciálních dodavatelů), které si přejí zvýšit TRL
– na popud zahraničních firem (potenciálních odběratelů), protože potřebují zvýšit TRL českého dodavatele
– scoutingem zaměstnanců ESA, kteří zaznamenají slibnou technologii v ČR
WPs/PPs jsou k dispozici v zabezpečené sekci portálu. K dispozici na vyžádání je také neveřejný obecnější plán aktivit v programu (email ondrej.rohlik(at)mdcr.cz).

Vývoj a výroba nosných raket je specifické průmyslové odvětví, které je znažně svázané se státními zájmy, zejména u velmocí. Firmy jsou mnohdy v monopolistickém postavení a je patrná značná vzájemné závislost mezi státem a firmou. Osvědčené principy ESA pro zapojení firem z menších států (jako je ČR) do FLPP jsou:
– de-risking technologií v partnerství s LSI
– maturizace High Risk/High Gain technologií při 
– zajištění férovosti při získávání kontraktů,
– respektování geo-return a vyvážení mezi LSIs a SMEs
– ochrana IPR, proprietárních dat a know-how (zvlášť pro SMEs)

Technologické projekty jsou kontraktovány případ od případu podle potřeb FLPP systémových požadavků, inovativnosti a zapojení SMEs a startupů a podle podpory členských států.

Aktivity jsou typicky realizovány v omezené konkurenci (RC), což je dáno spefickým know-how výrobců, často ESA o kontraktu vyjdnává přímo s konkrétní firmou (DN, DN/C, DN/S).

Výbornou vstupní branou do programu je iniciativa FIRST! 1: TECHNOLOGY DISRUPTORS FOR STRUCTURES, MATERIALS AND PROCESSES.

Výše podpory: aktivity jsou financovány ze 100 %.

Web: přehled programu, příklady a doplňkové vizualizace a další příklady

 • 2020-2022

Finanční příspěvek ČR:

 • 3,5 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě pro kosmickou dopravu PB-STS (dříve PB-LAU)