Core Competitiveness

Popis programu

Program ARTES Core Competiveness je základním pilířem celé programové rodiny ARTES a jeho úkolem je udržet a dlouhodobě rozvíjet konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu družicových telekomunikací. Jeho obsahem je široká paleta aktivit od systémových studií a analýz, přes aktivity technologického vývoje po vývoj komerčních produktů a ukázkové demonstrace na oběžné dráze. Program je rozdělen do dvou částí:

Advanced Technology

V rámci subelementu Advanced Technology jsou realizovány aktivity s potenciálem dlouhodobého uplatnění v družicových telekomunikacích. Zejména se jedná o technologie a metody, které nejsou v současnosti v tomto odvětví běžně používané:

  • technologické studie a vývoj družicové platformy vyjma procesu formální kvalifikace
  • technologické studie a vývoj pozemního a uživatelského vybavení vyjma procesu industrializace
  • technologické studie, návrh a demonstrace celého komunikačního systému včetně jeho kosmického, pozemního a uživatelského segmentu

Komunikačním systémem se zde rozumí systém v nejširším slova smyslu, může jít o jednosměrné či dvousměrné vysílání s fixovanými či pohyblivými pozemními terminály, s komunikací v rádiové části spektra či pomocí optického spojení, s družicemi na nízké, střední či geostacionární dráze.

Způsob zapojení:

Aktivity vycházejí z každoročně aktualizovaného pracovního plánu, jehož obsah vzniká na základě reakcí na vypisovaný Call for Ideas, a který je k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci. Může jít o pokračování aktivit započatých v rámci programu TRP (Technology Research Programme) nebo v jiných elementech programu ARTES. Aktivity mohou být navržené na základě interních studií ESA nebo členskými státy. Projektový návrh pak vyžaduje autorizační dopis národní delegace a pro každou aktivitu bude udělen jen jeden kontrakt.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány ze 100 %.

Competitiveness & Growth

Obsah této části vychází z návrhů samotného průmyslu, případně z aktivit navržených ESA či národními delegacemi, u nichž bylo identifikováno jasné komerční uplatnění v družicových telekomunikacích. Může jít o aktivity navazující na jiné projekty z ostatních elementů ARTES, na projekty řešené v rámci národních programů a na výsledky akademického či průmyslového výzkumu. Výsledkem těchto projektů má být produkt připravený ke komerčnímu uplatnění. Aktivity se mají týkat následujících témat:

  • zlepšení nebo vývoj družicové platformy, komponent a přístrojového vybavení včetně fáze kvalifikace
  • zlepšení nebo vývoj pozemního a uživatelského vybavení včetně fáze industrializace
  • vývoj a předvedení funkčnosti nových aplikací družicových telekomunikací
  • studie, vývoj a ukázky družicových telekomunikačních systémů včetně kosmického, pozemního a uživatelského segmentu a aplikací
  • letové příležitosti „Atlas“ včetně vývoje, výroby a integrace letového hardware, studií požadavků usazení zařízení na družici apod.

Způsob zapojení:

Aktivity v komponentě Competiveness & Growth budou vznikat na základě permanentně otevřené výzvy (Always Open Calls for Proposals), do které může průmysl a jiné instituce navrhovat projekty k realizaci. Projekty budou tedy vybírány bez veřejné soutěže s možností ČS na nich deklarovat zájem. Projekty mohou spadat do některých z následujících fází a před podáním vyžadují autorizační dopis národní delegace pro každou fázi projektu.

Výše podpory:

Uvedené procentuální hodnoty jsou horní hranicí povoleného financování, nikoli hodnotou danou paušálně. O skutečné výši financování rozhodne ESA a národní delegace.

Doba trvání:

  • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 7,1 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://artes.esa.int/core-competitiveness