NAVISP

Popis programu

Program NAVISP (Navigation Innovation and Support Programme) má za úkol pomoci evropskému průmyslu uspět na vysoce konkurenčním a rychle se rozvíjejícím světovém trhu s družicovou navigací a v širším pojetí též s technologiemi a službami PNT (Positioning Navigation Timing). Souvisejícím úkolem je též podpora členských zemí ESA v dosažení jejich vlastních cílů a záměrů na národní úrovni v tomto sektoru. Program je rozdělen do tří elementů, každý se specifickým účelem a pravidly:

Element 1: Inovace v družicové navigaci

Příspěvek ČR ve výši 1 MEUR.

Element 1 obsahuje zejména tyto aktivity:

  • Analýzy nových technologií a konceptů PNT služeb.
  • Charakterizace metod augmentace a hybridizace GNSS jinými senzory, plynulá integrace navigačních metod ve venkovním a vnitřním prostředí.
  • Studie posílení odolnosti PNT služeb proti útokům a rušení – multipath, jamming apod.
  • Studie proveditelnosti nových technologií zpracování signálu, diferenciální zpracování a zpracováni surových dat, charakterizace pokročilých antén pro masový trh.
  • Studie možností hostování GNSS přijímačů na družicích, vědecké studie založené na GNSS datech, zvýšení geodetické přesnosti a mapování gravitačního pole.
  • Studie využití GNSS pro navigaci v kosmickém prostoru na LEO, MEO, GEO a HEO drahách.

Způsob zapojení:

Obsah elementu definuje ESA v kooperaci s EK a GSA a aktivity jsou vypisovány jako kompetitivní ITTs na základě každoročního pracovního plánu. Aktivity jsou vypisovány v otevřené soutěži a ESA v případě kvalitních podaných návrhů zakázku zadá paralelně dvěma uchazečům. Každý návrh vyžaduje autorizační dopis od delegace členské země.

Výše podpory:

ESA hradí 100 % nákladů.

Element 2: Konkurenceschopnost

Příspěvek ČR ve výši 3 MEUR.

Cílem elementu je podpora technologií a aplikací blízkých trhu podél celého hodnotového řetězce. Aktivity se mohou týkat letového HW, pozemního zařízení anebo PNT aplikací a služeb. Může jít tedy o projekty navazující na předcházející aktivity financované ze soukromých, národních i evropských zdrojů. Výsledkem však má být vždy produkt připravený pro uvedení na trh.

Způsob zapojení:

Obsah elementu navrhuje sám průmysl na základě návrhu projektů v reakci na permanentně otevřenou výzvu AO8927.

Výše podpory:

ESA projekty spolufinancuje obvykle do 50 %, v případě SMEs až do 80 % a subdodavatelským univerzitám a výzkumným organizacím, které deklarují nulový komerční zájem na dané aktivitě, ESA uhradí až 100 % nákladů. Každý návrh vyžaduje autorizační dopis od delegace členské země.

Element 3: Podpora členských zemí

Příspěvek ČR ve výši 1,2 MEUR.

Cílem je podpora národních programů a aktivit v oblasti GNSS a PNT technologií a služeb. Jde tedy o jakousi výpomoc ESA pro navigační aktivity členských zemí hrazených z národních či institucionálních zdrojů. Aktivity mohou obsahovat například testovací kampaně, poradenství ze strany expertů ESA, využití laboratoří v ESTEC apod.

Způsob zapojení:

Obsah elementu navrhuje sám průmysl na základě návrhu projektů v reakci na permanentně otevřenou výzvu AO9427. Aktivity musí vycházet z iniciativy a zájmu delegací členských států a budou řešeny individuálně.

Výše podpory:

ESA hradí až 100 % nákladů a pro konkrétní případ se stanoví ad-hoc mechanismus, který rovněž zajistí pokrytí veškerých nákladů ESA (asistenční služby apod).

Doba trvání:

  • 2017 – 2022

Celkový finanční příspěvek ČR:

  • 5,2 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://navisp.esa.int/