HydRON

Popis programu

Cílem projektu HydRON je vyvinout a na oběžné dráze prokázat klíčové prvky vysokorychlostní optické přenosové sítě včetně propojení s pozemními optickými sítěmi. HydRON bude první čistě optickou družicovou přenosovou sítí s terabitovou kapacitou, která do roku 2025 plynule rozšíří pozemní optické sítě, koncept označovaný jako „Fibre in the sky“. Koncept není apriori omezen na určité oběžné dráhy a může zahrnovat různé scénáře LEO/MEO/GEO. První demonstrátor, tzv. HydRON DM1, bude umístěn na geostacionární dráze, HydRON DM2 pak vytvoří dodatečný komunikační uzel na nízké oběžné dráze.

Způsob zapojení a výše podpory:

Vychází z podmínek programu Scylight. Projekt je nyní ve fázi A.

Doba trvání:

  • 2020 – 2025

Finanční příspěvek ČR:

  • 2 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:https://artes.esa.int/funding/high-throughput-optical-network-hydron-scylight-sl021