InCubed+

Cílem elementu InCubed+ je následující:

  • Rozvoj aplikací a technologií v oblasti pozorování Země, které najdou dlouhodobě udržitelné uplatnění na trhu.
  • Podpořit realizaci rizikových, avšak vysoce slibných projektů.
  • Posílit konkurenceschopnost tzv. ekonomických operátorů v členských státech programu, vč. SME, velkých podniků, průmyslu, družicových operátorů, poskytovatelů družicových služeb, univerzit, vědeckých institucí atp.
  • Posílit ekonomické operátory na globálních trzích a to jak ve výrobě družic a jejich komponent, tak i v přístupu k datům.
  • Podpořit nové a inovativní technologie ekonomických operátorů s limitovanou zkušeností v sektoru kosmických aktivit.

Předkládané projekty mohou cílit na přípravu nových kosmických technologií pro pozorování Země (technologie na družice), přípravu malých družic, pozemní a uživatelský segment, komerční produkty využívajících data pozorování Země, umělou inteligenci v pozorování Země, kvalifikační, vývojové a rozvojové aktivity v oblasti technologií i software.

Způsob zapojení:

Základním rozdílem mezi InCubed+ a srovnatelnými aktivitami plánovanými do EOEP-5 / Future-EO je v bottom-up přístupu. Projekty se tedy podávají z iniciativy předkladatele nebo konsorcia předkladatelů. S tím souvisí také kofinancování ze strany účastnících se subjektů a to prostřednictvím in-kind nebo PPP příspěvku (finančního vstupu).

K podání projektů je nutné získat dopis o podpoře od delegace ČR do ESA!

Postup při podávání projektu do InCubed+

Výše podpory:

V případě SME je možné dosáhnout až na 80% kofinancování ze strany ESA. Maximální výší podpory pro velké společnosti (non-SME) je 50% kofinancování. Vysoké školy a výzkumné ústavy mají všechny aktivity financované ze 100%, avšak vždy musí být v konsorciu s průmyslem, protože program cílí na řešení následně směřující rovnou na trh.

Finanční příspěvek ČR

  • 2,3 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země

Web: Ideas.esa.int