Space Rider

Popis programu

Space Rider je prezentován dopravní prostředek umožňující fyzikální a biologické (např. farmaceutické) vědecké experimenty a to jak institucionální, tak komerční. Zároveň Space Rider předpokládá použití pro experimenty s prostředky dvojího užití. Pro vynášení Space Rider se počítá s využitím nosiče Vega C. Počítá se opakovaným (pětinásobným) použitím prostředku Space Rider. Zásadní výhodou pro experimentátory je návrat experimentu na Zem. Kromě vědeckých experimentů lze Space Rider použít i na validaci technologií a technologické demonstrátory IOV/IOD.

Financování programu na zahrnuje výrobu prvního letového kusu, první start a přípravu na další start.

Způsob zapojení:

Výrobou Space Rider je pověřena italská firma Thales Alenia Space (TAS-I), které na vývoji pracuje už přes deset let (v rámci programů IXV a PRIDE). Ta oslovuje potenciální dodavatele mj. i z ČR. Tendery, jak ty otevřené pro všechny firmy (OC), tak ty omezené jen na učitou třídu firem (RC) jsou publikovány na EMITS v sekci ENTITIES.

Zájemci o zapojení do programu, kteří mají konkrétní návrhy mohou kontaktovat manažera programu v ESA (Giorgio.Tumino(at)esa.int) nebo delegáta ČR (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz).

Výše podpory: aktivity jsou financovány ze 100 %.

Web: přehled programu

  • 2020-2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 4 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě pro kosmickou dopravu PB-STS (dříve PB-LAU)