EOEP/ Future-EO

Popis programu

EOEP/ Future-EO je páteří programů pozorování Země (EO) v ESA a svým rozsahem a zaměřením pokrývá všechny hlavní činnosti v pozorování Země.

Future-EO bude oproti původnímu Rámcovému programu pro pozorování Země (EOEP), který nyní dobíhá a kterého se ČR rovněž účastní, více reagovat na měnící se paradigma v EO. Příkladem je iniciativa malých vědeckých misí třídy SmallSat, investice do rozvoje umělé inteligence (AI) jak pro palubní řízení misí (on-board SW), tak pro pozemní využití, např. v platformách pro zpracování dat, využití technologie blockchain a další.

FutureEO-1 se bude nadále zaměřovat na hlavní cíle původního EOEP, kterými jsou zejména:

 • příprava konceptů nových misí, design, architektura systému misí a jejich pozemních segmentů
 • Technologický předvývoj v pro mise EO
 • Výstavba misí vědeckých misí Earth Explorer
 • Počáteční fáze přípravy nových aplikačních družic pro pozorování Země, typicky do fáze B1.
 • Zpracování dat z vědeckých misí EO
 • Rozvoj nových geoinformačních produktů nad daty EO
 • Rozvoj pozemního segmentu v Evropě

Oproti EOEP bude Future EO:

 • Systematický přístup (a průzkum/ověřování) radikálně nových nápadů a jejich rychlá implementace.
 • Nové typy partnerství s ČS a průmyslem, space i non-space.
 • Podpora malých družic, platforem pro pozorování Země do vysoké atmosféry (HAPs) a kombinovaných pozorování – konstelace družic, konvoje družic, kombinace družicového, HAPs a UAV pozorování Země.
 • Zajištění větší koordinace s připravovaným programem Horizon Europe

Způsob zapojení:

Reakce na vypisované tendry (ITT) ze strany ESA; předložení vlastního projektu v rámci permanentně otevřené výzvy AO 9101 zveřejněné na tendrovém portálu ESA EMITS.

Výše podpory:

Všechny aktivity v EOEP/ Future-EO jsou pro všechny typy subjektů financovány ze 100%.

Délka trvání:

 • První segment Future-EO: 2020 – 2022
 • Druhý segment Future-EO: 2023 – 2025

Finanční příspěvek ČR

 • 6,8 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země