Novacom II

Popis programu

Cílem je vývoj a kvalifikace nové generické a družicové platformy s elektrickým pohonem připravenou k sériové produkci pro geostacionární dráhu s názvem „Space Inspire“. Jedná se o plně digitální a tedy snadno softwarově rekonfigurovatelnou VHTS družici (Very High Throughput Satellite) s terabitovým datovým tokem a flexibilními možnostmi geografického pokrytí (Beam Forming), s níž má Thales v plánu od roku 2023 konkurovat obdobné platformě Airbus D&S s označením “OneSat”, jejíž vývoj ESA podporuje v programu Novacom I, avšak kde se ČR na vývoji neúčastní.

Způsob zapojení:

Na základě partnerství s hlavním dodavatelem, kterým je Thales Alenia Space (FR).

Výše podpory:

Vychází z pravidel ARTES PPP. Přípravné aktivity a projekty iniciované ESA budou hrazeny ze 100 %, aktivity iniciované průmyslem dle následující tabulky:

Doba trvání:

  • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 6,038 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/press-release/thales-alenia-space-releases-fully-digital-satellite-address-fast