European Exploration Envelope programme (E3P)

Cílem programu European Exploration Envelope (E3P) je zajistit pro Evropu důstojnou roli v centru světového dění v oblasti průzkumu sluneční soustavy, přinést nové výsledky v základním i aplikovaném výzkumu a nabídnout přesvědčivou vizi globálního úsilí o obohacení společnosti a inspiraci pro příští generaci.

ESA vytvořila evropskou strategii výzkumu vesmíru, jež byla formálně přijata na zasedání Radě ESA na ministeré úrovni v roce 2014. Tato strategie se zaměřuje na konsolidaci aktivit průzkumu v jednotícím programu, který spojil tři destinace průzkumu ESA (LEO, Měsíc a Mars).

První etapa E3P zahrnovala prodloužení provozu Mezinárodní kosmické stanice (ISS) do roku 2024, podíl na k ruském měsíčním přistávacímu modulu Luna-Resurs, široké spektrum výzkumu v rámci Science in Space Environment (SciSpacE) programu, první fázi technologického programu Exploration Preparation, Research and Technology (ExPeRT) a mise ExoMars 2016 a 2020.

Program je koncipován jako evoluční. Zajišťuje kontinuitu stávajících činností při zavádění nových a doplňujících prvků. To bylo obzvláště důležité v roce 2016, protože E3P byl koncipován tak, že první tříleté období 2017-2019 (E3P Period 1, či také E3P1) bude přechodné a usnadní sloučení tehdejších programů (ISS Exploitation, ELIPS, ETHEPAP, Aurora MREP a ExoMars) do jednoho rámce.

Druhé období 2020-2022 (E3P Period 2, či také E3P2) je logickým rozšířením programu E3P1 a je realizováno prostřednictvím celého rámcového programu a je založeno na čtyřech základních pilířích (cornerstones, CS) – kampaních/misích…

  • CS1: pilotované na LEO: ISS, výcvik a pravidelné lety kosmonautů, komerční využití nízké oběžné dráhy (LEO, Low Earth Orbit), 
  • CS2: pilotované za LEO: Lunar Gateway (ESPRIT, I-HAB, Orion MPCV-ESM), 
  • CS3: robotické k Měsíci (mise s Roskosmosem) a 
  • CS4: robotické k Marsu (ExoMars). 

… a průřezových elementech o…

  • ExPeRT pro vývoj technologií a systémové studie (Herakles, ISRU, CSTV, EL3 k Měsíci a ERO, SFR a STA k Marsu) a 
  • SciSpacE pro vývoj vědeckých přístrojů a experimentů pro ISS a řadu jiných platforem pro výzkum.
Jiný pohled na CS1 až CS 4

Způsob zapojení:

Tendery se v E3P programu vypisují v EMITS podle pracovního plánu. Některé tendery jsou rozsahem obrovské a odpovědět na ně mohou jen největší evropské firmy jako Airbus, TAS nebo OHB. Ty pak poptávají subdodávky prostřednictvím RFI a RFQ i od českých firem. 

Jiné tendery jsou rozsahem menší a je možné se o ně ucházet přímo. Obsah pracovního plánu vychází z deklarace programu a z výzev pro podávání návrhů na experimenty. Pracovní plán je schvalován na Programové radě pro politované lety, mikrogravitaci a průzkum (PB-HME). Pracovní plán a jeho aktualizace jsou k dispozici v zabezpečené sekci portálu. K dispozici na vyžádání je také neveřejný obecnější plán aktivit v programu (email ondrej.rohlik(at)mdcr.cz).

Aktivity jsou typicky realizovány v omezené konkurenci (RC), což je dáno specifickým know-how výrobců. ESA často o kontraktu vyjednává přímo s konkrétní firmou (DN, DN/C, DN/S), protože ví, že jiná s potřebným know-how v Evropě neexistuje nebo již na projektu pracovala v minulosti a je neekonomické, aby rozpracovaný projekt přebírala firma jiná (a při tom došlo k zdržení při budování know-how u nového dodavatele). Tendery, jak ty otevřené pro všechny firmy (OC), tak v RC jsou publikovány na EMITS jako tendery ESA nebo v sekci ENTITIES.

V současné době (podzim 2020) je situace taková, že firmy získaly kontrakty vysoce převyšující příspěvek ČR do programu (277 % příspěvku) a protože se ESA snaží vyvažovat příspěvku a kontrakty, je obtíženější než dříve získat většé zakázku.

Experiemnty je možné zaslat do ESA na hodnocení v rámci Výzev k podávání návrhů na http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/Research_Announcements

Zájemci o zapojení do SciSpacE, kteří mají konkrétní otázky mohou kontaktovat manažerku programu v ESA Jennifer Ngo-Anh (Jennifer.Ngo-Anh@esa.int) nebo delegáta ČR (ondrej.rohlik@mdcr.cz).

Výše podpory: aktivity jsou financovány ze 100 %.

Web: rozcestnik, strategie a výzvy

  • 2020-2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 1,3 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě pro pilotované lety, mikrogravitaci a průzkum (PB-HME)