Program vývoje vědeckých experimentů (PRODEX)

Popis programu

Program PRODEX (PROgramme de Développement d’EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány výzkumnými pracovišti v členských státech ESA za účelem výzkumu zejména kosmického prostoru a kosmických těles, ale i výzkumu v ostatních relevantních oborech, jako např. výzkum v oblasti mikrogravitace, dálkový průzkum Země aj.  Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských státech ESA a podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky.

Program PRODEX je řízen kanceláří ESA PRODEX Office, která sídlí v Nizozemí (ESTEC). Ředitel kanceláře PRODEX je podřízen řediteli vědeckého programu ESA a přímo komunikuje s delegáty jednotlivých členských států. S realizací českého zapojení do projektu musí souhlasit delegace ČR v ESA, tj. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov (MŠMT) a Ministerstvo dopravy (MD), prostřednictvím kterých je program financován ze státního rozpočtu. 

Způsob zapojení:

Během roku 2020 došlo k dohodě mezi MŠMT a MD na změně způsobu projednávání žádostí o zapojení do programu. Tyto změny budou oznámeny zde. Než se tak stane, používá se proces posaný na stránkách MŠMT.

S dotazy se lze obracet na vedoucího kanceláře PRODEX v ESA Michela Lazerge (michel.lazerges(at)esa.int) nebo delegáty ČR (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz a ondrej.novak(at)msmt.cz).

Výše podpory: aktivity jsou financovány ze 100 %.

Web: prozatímně na webu MŠMT (bude aktualizováno v druhé polovině roku 2020).

Finanční příspěvek ČR:

  • 15,2 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě pro kosmickou dopravu PB-STS (dříve PB-LAU)