Space Safety Programme

Popis programu

zdroj: ESA

Space Safety Programme (S2P) je od r. 2020 nástupníkem programu SSA (Space Situatinal Awareness Programme), zahrnujícím jak kontinuitu činností realizovaných v rámci programu SSA (monitoring kosmické tříště, kosmického počasí a blízkozemních objeků vč. vývoje souvisejících technologií), tak rozvoje dalších problematik a agend ve vztahu k bezpečnosti kosmických operací a hrozeb z vesmíru přicházejících. Program je složen z 5 hlavních elementů:

Kompoziční pojetí S2P programu z pohledu rozložení na elementy:

  • Core Activity: kontinuita existujících SSA aktivit v následujících segmentech: a) SWE; b) Planetary Defence (dřívější NEO segment); c) Kosmická tříšť a CleanSpace (dřívější SST segment).
  • Cornerstones 1, L5 mission: provozní SWE mise do Lagrangeova bodu L5
  • Cornerstones 2, HERA mission: mise planetární obrany k asteroidu Didymos
  • Cornerstones 3, ADRIOS: aktivity spojené s prevencí vzniku kosmické tříště, zmírňování jejich následků, realizace mise pro active debris removal a vývoj technologií pro servisování družic na oběžné dráze, vč. průzkumu poptávky po takovýchto službách atd.
  • Cornerstones 4, Automated Collision Avoidance System: vytvoření automatického protikolizního manévrovacího systému pro provoz družic, zejm. pak ve vztahu k plánovanému nástupu megakonstelací atd.

Doba trvání:

  • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 13,8 MEUR

Kontaktní osoba:

Václav Nesládek (vaclav.nesladek[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programovém výboru ESA pro sledování Zemi blízkého prostoru (PB-SSA). 

Web:

https://www.esa.int/Safety_Security