Iris – Phases 2.2 & Satcom Global Solution

Popis programu

Program Iris je příspěvek Evropské kosmické agentury k budoucímu jednotnému Evropskému systému řízení leteckého provozu (European Air Traffic Management System, EATMS). Cílem programu jako celku je vytvoření družicového doplňujícího řešení komunikační části systému EATMS. Program Iris tak svými aktivitami doplňuje probíhající projekt SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), iniciovaný EU a organizací EUROCONTROL. Do věcného řešení hlavního cíle programu se významně zapojuje Inmarsat, jakožto provozovatel komunikačních družic. Program ESA má za sebou již desetiletou minulost.

Iris má za cíl dodat ověřené družicové řešení komunikační části budoucího jednotného Evropského systému řízení letového provozu (EATMS). Záměrem je modernizace evropského komunikačního systému digitálními datovými spojeními, což umožní komunikaci operátorů řízení letového provozu s pilotem během celého letu. Tato možnost spolu s průběžným sledováním polohy umožňuje uspořit čas, palivo, snížení emisí CO2 a šetřit peníze za každý let, zkrátit zpoždění a snížit počet zrušených letů.

Od roku 2017 běží Fáze 2.2 – Iris System with Initial Operational Capability, jejímž obsahem jsou:

 • Vývojové aktivity pro první uvedení systému do provozu
 • Systémově návrhářské aktivity pro plně provozní systém
 • Předběžné vývojové aktivity pro systém v plném provozu
 • Podpora ve vytvoření mezinárodních standardů

V roce 2020 pak začala navazující fáze Iris Satcom Global Solution, která bude směřovat Full Operational Capability a jejímž obsahem jsou:

 • Technologický vývoj směřující k FOC, akomodace nových uživatelů včetně RPAS, zkušební lety aerolinek, kybernetická ochrana
 • Snaha o globální pokrytí a zacílení na zákazníky v Severní Americe, Středním a Dálném východu
 • Integrace Iris do evropské sítě ŘLP
 • Vybavení Iris službami typu Communication-Navigation-Surveillance (CNS)

Kompletní a plně provozní systém se pak očekává v roce 2028.

Způsob zapojení:

Hlavním dodavatelem systému je Inmarsat Navigation Ventures Ltd (INVL), který si pro řešení vybírá své dodavatele, obvykle na základě zkušeností z dlouhodobé spolupráce z předchozích fází programu Iris.

Výše podpory:

Podle pravidel ARTES PPP. Ve fázi Satcom Global Solution budou aktivity s potenciálním komerčního zúročení ESA hrazeny jen z 50 %. Aktivity s vysokým technologickým či tržním rizikem ESA může financovat až ze 75 %.

Doba trvání:

 • 2017 – 2020 (Fáze 2.2)
 • 2020 – 2023 (Iris Satcom Global Solution)

Finanční příspěvek ČR:

 • Iris fáze 2.2: 6,0 MEUR (e.p. 2016)
 • Iris Satcom Global Solution: 4,8 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://artes.esa.int/iris