Copernicus Space Component – 4

Popis programu:

Čtvrtá perioda programu Copernicus Space Component (CSC-4) se zaměřuje na přípravu misí pro rozšíření rodiny pozorovacích aplikačních družic Sentinel a nové generace stávajících Sentinelů (1 – 5).

Družice Sentinel jsou páteří kosmické komponenty programu EU Copernicus, jehož smyslem je poskytovat včasná a spolehlivá data pozorování Země na denní bázi a to pro vládní, komerční i vědecké účely.

Program CSC-4 je realizován ve spolupráci s EU. ESA zajišťuje a financuje technologickou přípravu plně funkčních prototypů a EU financuje sériové kusy jednotlivých typů družic.

V rámci rozšíření rodiny družic Sentinel jsou připravovány následující mise:

LSTM: COPERNICUS LAND SURFACE TEMPERATURE MONITORING

–          Cílem této mise je především sledování povrchové teploty půdy a dalších povrchů.

CHIME: COPERNICUS HYPERSPECTRAL IMAGING MISSION FOR THE ENVIRONMENT

  • Hlavním cílem mise CHIME je provádět hyperspektrální měření a podporovat misi Sentinel 2. Bude snímat v oblasti viditelného až krátkovlnného infračerveného spektra.

ROSE-L: L-BAND SYNTHETIC APERTURE RADAR

  • Mise ROSE-L bude radarová mise doplňující Sentinel 1. Delší vlnová délka L-pásma může proniknout přírodními materiály lépe než C-pásmo, které využívá právě Sentinel 1.

CO2M: COPERNICUS ANTHROPOGENIC CARBON DIOXIDE MONITORING

  • Mise CO2M bude nést spektrometr v blízkém infračerveném pásmu, který bude sloužit k měření CO2 a NO2 v atmosféře vyprodukovaného lidskou činností. 

CIMR: COPERNICUS IMAGING MICROWAVE RADIOMETER

  • Multifrekvenční mikrovlnný radiometr se zaměří na pozorování teploty povrchu moří, koncentrace mořského ledu nebo například měření salinity. Mise odpovídá požadavkům uživatelů zejména z Arktických oblastí.

CRISTAL: COPERNICUS POLAR ICE AND SNOW TOPOGRAPHY ALTIMETER

  • Tato mise by se měla zabývat především monitoringem polárních oblastí. Družice ponese multifrekvenční radarový výškoměr a mikrovlnný radiometr, který monitoruje například tloušťku mořského ledu. 

Z prostředků CSC-4 je financována také iniciativa Spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel, které umožňuje rychlý přístup k datům z těchto družic.

Způsob zapojení:

  • Reakce na vypisované tendry (ITT) ze strany ESA nebo firem, které již v rámci soutěže získaly zakázku na dodání částí nových družic Sentinel. 

Výše podpory:

  • Všechny aktivity v CSC-4 jsou pro všechny typy subjektů financovány ze 100%.

Délka trvání:

  • První segment CSC-4: 2020 – 2028

Finanční příspěvek ČR

  • 11,8 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

  • Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země