Global Development Assistance (GDA)

Popis programu:

Element Global Development Assistance je součástí programu Earth Watch, která se zaměřuje na přípravu geoinformatických produktů založených na zpracování dat pozorování Země pro potřeby rozvojových regionů.

GDA je připravován v úzké spolupráci se Světovou bankou, která v rámci svých aktivit spolufinancuje nasazení vyvinutých aplikací v praxi.

Způsob zapojení:

Předložení návrhu vlastního projektu.

Výše podpory:

Výše podpory dosahuje 100%.

Finanční příspěvek ČR:

  • 1,1 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země