Future Preparations

Popis programu

Future Preparations slouží k přípravě budoucí obsahové náplně celého programu ARTES a ovlivňuje dlouhodobější horizont směřování vývoje družicových telekomunikací v ESA, například:

 • výhledové studie, průzkumy trhu a ekonomické analýzy identifikující požadavky na budoucí mise a jejich načasování
 • studie identifikující technologické požadavky přípravy systémů, hardwaru a experimentů na oběžné dráze
 • systémové studie nutné pro družicových součástí a přístrojů v rámci celého programu ARTES
 • propagace existujících a budoucích experimentálních komunikačních systémů ESA na oběžné dráze, udržování kontaktů s jejich potenciálními uživateli
 • přípravné aktivity budoucích experimentálních misí a definice nových elementů
 • podpora operátorů a evropských telekomunikačních pracovních skupin
 • aktivity přispívající do mezinárodního plánování a regulačních procesů s důrazem na alokaci frekvencí a standardizaci
 • podpora programů Evropské komise v definování úlohy telekomunikačních družic v rámci komunikačních sítí
 • experimentování se systémovými koncepty v laboratorních podmínkách

Způsob zapojení:

Kompetitivní aktivity vycházejí z každoročně aktualizovaného pracovního plánu, jehož obsah vzniká na základě reakcí na vypisovaný Call for Ideas, a který je k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci. Pro aktivity mohou být uděleny paralelní kontrakty. Kromě pracovního plánu mohou být iniciovány aktivity na základě žádosti členských zemí, hrazené z jiných elementů ARTES, kam také bude směřovat jejich výsledek, typicky s návazností dalšího projektu hrazeného z tohoto jiného elementu ARTES.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány ze 100 %.

Doba trvání:

 • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,1 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://artes.esa.int/future-preparation