General Support Technology Programme – GSTP

Popis programu

Program GSTP se zaměřuje na technologie, které jsou již v pokročilé fázi vývoje, tj. již bylo vytvořeno několik prototypů a je potřeba vývoj dotáhnout do fáze demonstrace a/nebo kvalifikace, aby následně mohl být vyráběn a prodáván. Zaměření na produkt a trh je pro českou delegaci do ESA zásadní.

Program pokrývá prakticky všechny oblasti kosmického průmyslu s výjimkou telekomunikací, pro které tyto potřeby zajišťuje program ARTES. Program GSTP je rozdělen do tří elementů, každý se specifickým účelem a pravidly:

  • Element 1: Develop
  • Element 2: Make
  • Element 3: Fly

Často kladené otázky: FAQ, TRL a GSTP.Programme@esa.int  

Web: About_the_General_Support_Technology_Programme_GSTP

Element 1: Develop

ESA připravuje pracovní plány (work plans – WPs) a plány zakázek (procurement plans – PPs) podle svých potřeb tj. podle potřeb odvozených od již naplánovaných misí, podle potřeb, které inženýři ESA sami navrhli v rámci vnitřního poptávkového procesu (obojí představuje světle modrá linie na obrázku) nebo na základě ad-hoc návrhů přijatých od firem, akademiků nebo delegací (oranžové linie na obrázku) buď přímým oslovením zaměstnanců ESA nebo prostřednictvím platformy Open [Space] Innovation Platform (OSIP) na www.ideas.esa.int.

How_do_activities_get_into_the_GSTP_E1_work_plan

Tyto plány jsou pravidelně aktualizovány každé cca dva měsíce. Aktualizace WPs/PPs jsou následně národními schvalovány delegacemi na téměř každém zasedání Výboru pro průmyslovou politiku (IPC) v ESA. IPC zasedá šestkrát ročně. Jakmile se projekt dostane do pracovního plánu a národní delegace formálním dopisem (Letter of Support) potvrdí ochotu projekt financovat, ESA připraví zadávací dokumentaci a vypíše tender na EMITS.

Způsob zapojení:

Obsah elementu Develop definuje ESA podle svých potřeb a podle návrhů delegací (viz výše). Aktivity jsou typicky vypisovány jako kompetitivní (OC), tendery (ITTs), v odůvodněných případech k přímému zadání konkrétní firmě (DN, DN/C, DN/S) nebo jsou tendery omezeny (RC, C1, C2, C3, C4) na určitý typ firem (velikostí/rolí firmy) a na státy, které konkrétním projektům explicitně vyjádřily podporu. WPs/PPs jsou k dispozici v zabezpečené sekci portálu. Aktualizace WPs/PPs je třeba průběžně sledovat, protože firma se tenderu můža účastnit pouze, pokud před samotným vypsáním tenderu zašle delegace (prostřednictvím Ministerstva dopravy) formální dopis o podpoře (Letter of Support – LoS). O vystavení tohoto dopisu je třeba požádat zasláním žádosti a příloh na email ondrej.rohlik(at)mdcr.cz. Přílohou žádosti je formulář návrhu žádosti. Je v pořádku (a časté) přípravu formuláře konzultovat s delegací.

Žádost pošlete bez zbytečného odkladu ihned po té, co ESA zveřejní projekt v WP/PP, protože již po dvou měsících od schválení WP/PP na IPC může ESA zveřejnit ITT a bude-li chybět LoS z ČR, české firmy a instituce se nebudou moci o projekt ucházet. Vystavení LoS v průběh tenderu již českým firmám a institucím právo účasti v tenderu nezajistí, protože podmínky již vypsaného tenderu nelze za běhu změnit.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány ze 100 %.

Web: Element 1

Element 2: Make

Cílem elementu je podpora technologií a aplikací blízkých trhu. Aktivity se mohou týkat letového HW, pozemního zařízení, aplikací a služeb. Může jít o projekty navazující na předcházející aktivity financované ze soukromých, národních i evropských zdrojů.

Element cílí na tři segmenty:
1) market oriented opportunities,
2) strategic opportunities, or
2) implementation of commercial National priorities.

Projekty jsou realizovány na návrh firmy a nejsou předmětem veřejné soutěže mezi konkurenty. Firma sama navrhne, co chce realizovat a pokud to ESA přijme (po připomínkování) a delegace vystaví LoS (viz výše), ESA negociuje kontrakt s firmou přímo (DN). Jedná se rychlejší a jistější cestu k realizaci konkrétního projektu, od firmy se ale vyžaduje spoluúčast.

Způsob zapojení:

Obsah elementu navrhuje sám průmysl z členských států na základě permanentně otevřené výzvy AO9834 (pro přístup k zadávací dokumentaci je nutno se registrovat a přihlásit do systému EMITS). Informace ke způsobu podání návrhu projektu prostřednictvím Open [Space] Innovation Platform (OSIP) resp. AO9834 jsou v kondenzované podobě jsou na podstránce ideas.esa.int.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány z 50 až 100 % podle typu žadatele a blízkosti trhu resp. TRL.

Uvedené procentuální hodnoty jsou horní hranicí povoleného financování, nikoli hodnotou danou paušálně. O skutečné výši financování rozhodne ESA a národní delegace.

Web:

Market Oriented Activities – GSTP Element 2 „MAKE“

Element 3: Fly

Cílem je podpora letové demonstrace (In-Orbit Demonstration – IOD) nových technologií za účelem získání flight heritage, což je prakticky vstupenka na trh. Element je také určen pro realizaci malých misí a t jak samostatných družic/sond, tak přístrojů/experimentů na ISS (prostřednictvím platforem Bartolomo, Bioreactor Express, Nanoracks a ICE Cubes) nebo na jiných družicích/sondách. Detaily jsou uvedeny na stránkách ESA věnovaných Fly elementu, relevantní je také stránka o službách k dispozici na ISS. Kromě vývoje a výroby samotného letového hardware je Fly element vhodný jak pro zpracování studií misí, tak pro vlastní provoz misí.

Způsob zapojení:

Fly element nabící trojic rámců
– Technology Flight Opportunity pro studie fáze A misí a IOV (in-orbit validation) prostřednictvím služeb třetích stran nebo na ISS
– Cubesat pro kompletní nebo částečnou realizaci misí cubesatů
– GSTL fly main element pro malé mise větší než cubesaty

Pro Element 3 není otevřena výzva v EMITS nebo OSIP, ale zájemci mohou zaslat návrh mise přímo koordinátorce Fly elementu na Kenza.Benamar(at)esa.int.

Výše podpory:

Aktivity mohou být financovány až ze 100 %, konkrétní míra spolufinancování je na jednání s ESA a s delegací.

Web: Element 3

Doba trvání:

  • 2020-2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 23 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR ve Výboru pro průmyslovou politiku (IPC)