Ariane 6 and P120C Transition Programme

Popis programu

Programu Ariane 6 and P120C Transition Programme – Step 2 (A6TP Step 2) navazuje na Program A6TP Step 1 a je zaměřen na specifické náklady související s přechodem výroby z Ariane 5 na Ariane 6 resp. s narůstajícím objemem produkce Ariane 6 (náklady související s útlumem výroby Ariane 5 jsou zcela obsaženy v programu LEAP Ariane 5). 

Tyto náklady související s náběhem výroby Ariane 6, které objektivně existují nejsou zahrnuty ani v kontraktu na vývoj Ariane 6, ani se s nimi nepočítá v rámci programu LEAP – Ariane 6 Exploitation, který je určen pro řešení jiného typu problémů. Má-li firma objektivní náklady spojené se zaváděním výroby, může požádat o jejich kompenzaci. To je spojeno s podpisem Memoranda o porozumění v rámci, kterého firma souhlasí s hloubkovým auditem všech svých nákladů. Po auditu ESA (se souhlasem delegace) uzavře smlouvy a uznatelné náklady uhradí.

Státy do programu přispívají v poměru k obratu, který jejich firmy mají. Lze tedy říci, že státy podporují jen striktně své firmy (to není zcela přesné díky manipulaci s vahami geografické návratnosti, kdy některé aktivity se započítávají více než jiné a preferováno je takto pozemní vybavení s argumentem, že je sice potřebné, ale nikdo do něj nechce investovat, ale v principu to platí.

Způsob zapojení:

Z podstaty programu se do projektů zapojují téměř výhradně firmy, které participují na výrobě nosné rakety Ariane 6 a souvisejícího vybavení. Firmy se ve věci nákladů souvisejících s náběhem výroby mohou obrátit na manažera programu, kterým je Davide Nicolini (Davide.Nicolini@esa.int) nebo delegáta ČR (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz).

Výše podpory: aktivity jsou financovány ze 100 %.

  • 2020-2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 0,35 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík (ondrej.rohlik(at)mdcr.cz), delegát ČR v Programové radě pro kosmickou dopravu PB-STS (dříve PB-LAU)