Databáze průmyslových a akademických subjektů

Pro zařazení subjektu do Databáze je nutná registrace.

Filtr:
Celkem 87 subjektů.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČRAkademický subjekt

Spektroskopie, astronomie, chemie exoplanet

https://www.jh-inst.cas.cz/

Česká republika
Dolejškova 3
Praha 18223

Mapradix s.r.o.Průmyslový subjekt

Dálkový průzkum Země

http://www.mapradix.cz

Česká republika
Jindřicha Plachty 1
Praha 150 00

UpVisionPrůmyslový subjekt

Aerospace, UAV

www.upvision.cz

Česká republika
Klikatá 18
Praha 5 15800

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.Akademický subjekt

gravitační/magnetické pole Země, kosmická geodézie, dráhová dynamika

http://planets.asu.cas.cz/

ČR
Fričova 298
Ondřejov 251 65

L.K. Engineering, s.r.o.Průmyslový subjekt

Návrh a analýzy konstrukcí a mechanismů družic, návrh a analýzy systémů řízení teplot, Aerodynamika, aero-termo dynamika aero-elasticita nosných raket, aditivní výroba, mechanické zkoušky

www.lke.cz

Česká Republika
Vídeňská 55
Brno 63900

World from Space s.r.o.Průmyslový subjekt

World from Space je brněnská firma zaměřující se na tvorbu downstream aplikací založených na pozorování Země (EO) a dalších datech, zejména systému Copernicus. Má zkušenosti se zpracováním EO dat (multispectral, SAR), datovou analýzou, strojovým učením a integrací výsledných produktů do GIS a softwarových platforem. Pro koncové uživatele realizuje analýzy v oblastech zemědělství, měst, kvality ovzduší a životního prostředí. Podílí se na zakázkách ESA v oblasti rozvojové spolupráce, výzkumných projektech H2020 a konzultacích k využívání dat a služeb Copernicus. Hlavní produkt - DynaCrop API poskytuje monitoring zemědělských plodin kdekoliv na světě pro zemědělské softwarové platformy. World from Space je inkubovaný v ESA BIC Brno a je vítězem soutěže Copernicus Masters 2018. Rádi s vámi probereme možnou spolupráci na komerčních zakázkách, výzkumných projektech i neziskových aktivitách.

worldfrom.space

ČR
Pellicova 624/3
Brno 60200

ADVACAMPrůmyslový subjekt

Detekce záření, přístrojové vybavení, metody, zpracování dat, aplikace Monitory vesmírného záření a užitečné zatížení pro satelity

www.advacam.com

Czechia
U Pergamenky 12
Praha 7 170 00

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Průmyslový subjekt

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výsledky a nové poznatky získané prostřednictvím výzkumu a vývoje jsou šířeny publikacemi, transferem znalostí nebo vzdělávacími aktivitami. VZLÚ podporuje průmysl poskytováním inženýringových a zkušebních služeb, které jsou nezbytné pro vývoj nových výrobků. VZLÚ kontinuálně rozvíjí svou rozsáhlou výzkumnou a zkušební infrastrukturu tak, aby mohl poskytovat VaV činnosti a služby na vysoké úrovni.

www.vzlu.cz

Česká republika
Beranových 130
Praha 199 05