Registrace

Na základě registrace budete zařazeni do databáze průmyslových a akademických subjektů působících či majících potenciál v oblasti kosmických aktivit. Po ověření a aktivaci účtu Vám bude udělen přístup do zabezpečené sekce webu.

Pokud máte k Vámi registrovanému subjektu více uživatelů (tj. osob, pro které chcete zřídit přístup do zabezpečené sekce), využijte prosím opětovně registrační formulář s volbou „ Registrovat k již existujícímu subjektu“.

Níže uvedený formulář taktéž umožnuje registraci do Katalogu subjektů spolupracujících s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Záznam do katalogu však podléhá schválení administrátorem na základě vyhodnocení a ověření zadaných údajů (POZN: případné vstupy do katalogu vyplňujte anglicky).