Výzva na provozovatele kanceláře ESERO v České republice

Sdílet:


Praha, dne 25. ledna 2023: V návaznosti na oznámení ze dne 19.12.2022 a související Informační den, který proběhl dne 17. ledna 2023 (informace ZDE), otevíráme dnešním dnem výzvu na provozovatele vzdělávací kanceláře ESERO v České republice. Nejzazší termín pro zaslání návrhů je stanoven na 30. března 2023.

ESERO je unikátním vzdělávacím projektem Evropské kosmické agentury (ESA), v rámci kterého spolupracuje ESA s národními vzdělávacími institucemi na plnění jednoho ze svých poslání, kterým je využití inspirativní povahy vesmíru ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti studentů, jejich inspiraci ke studiu a kariéře v oblasti STEM, a to za současného zvýšení povědomí o významu kosmických aktivit v každodenním životě a společnosti.

Vzdělávací kancelář ESERO Czech Republic byla založena v r. 2015 a za dobu svého působení dosáhla řady významných úspěchů v oblasti podpory výuky STEM předmětů v rámci základních a středních škol.

Vzhledem k aktuálním výzvám, novým technickým možnostem, ale i změnám v oblasti národních vzdělávacích a osvětových kapacit, se Ministerstvo dopravy, které je zodpovědné za koordinaci kosmických aktivit v České republice, rozhodlo společně s ESA vyhlásit novou výzvu na provozovatele kanceláře ESERO Czech Republic, a to na období od července 2023 do prosince 2025.

Cílem výzvy je na základě principu transparentnosti maximalizovat přínosy vzdělávací kanceláře ESERO v České republice a podpořit spolupráci a společné úsilí mezi odbornými a vzdělávacími národními organizacemi k dosažení maximálního dopadu na společnost, se zaměřením především na učitele a žáky škol.

Důležité informace:

  • Kompletní zadávací dokumentaci (vč. popisných prezentací z Informačního dne, obsahujících i veškeré procesní informace), podle které má být návrh na provozovatele vzdělávací kanceláře ESERO v České republice vypracován, naleznete ZDE.
  • Jazykem pro vypracování návrhů je angličtina.
  • Nejzazší termín pro zaslání návrhů je stanoven na 30. března 2023 (do 17h).
  • Způsob zaslání návrhů: preferovaně datovou schránkou MD (ID: n75aau3), je však možno využít i podatelnu MD či doporučenou poštu.
  • Adresa pro zasílání návrhů: Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI, Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1 (v případě písemného podaní prosím označte obálku „ESERO Call“ či „Výzva ESERO“.
  • Předpokládaný termín zveřejnění výsledků výzvy: 28. dubna 2023.
  • O oficiální podpoře konkrétního návrhu rozhodne na základě doporučení hodnotící komise Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity, ve které jsou zastoupeny MD, MŠMT, MPO, MŽP, MZV, MO a Úřad vlády.
  • Hodnotící komise je složena ze zástupců Ministerstva dopravy, Národního pedagogického institutu ČR a Evropské kosmické agentury.

Kontaktní formulář:

Kontaktní formulář pro dotazy během výzvy (dotazy vznášejte v anglickém jazyce). Dotaz bude v nejbližší možné době zpracován a společně s odpovědí jej následně naleznete anonymizovaný pod polem kontaktního formuláře.

Obdržené otázky a odpovědi k výzvě:

Rubriky