Ariane 6 má za sebou zkušební odpočítávání

Sdílet:


Ve čtvrtek 20. června prošla nejnovější raketa Ariane 6 na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně zkušebním odpočítáváním, které jednak proběhlo úspěšně a jednak nabídlo „ochutnání“ toho, co nás již zanedlouho čeká. Zkušební odpočítávání se dle plánu zastavilo jen několik sekund před zážehem motorů a samozřejmě před vzletem.

Šlo o zkoušku podobnou té, které byla provedena s prototypem rakety během kombinovaných testů. Tentokrát ji ovšem podstoupil letový exemplář s vynášeným nákladem, startovací rampa i finální pozemní týmy: šlo o natankování 180 tun kapalného kyslíku a kapalného vodíku do Ariane 6, odjezd mobilní věže, prověrku řídicího software a mnoho dalšího.

„Zkušební odpočítávání spojené s tankováním je závěrečným mezníkem před startem,“ uvádí projektový manažer nosiče Ariane 6 v ESA Guy Pilchen. „Dovolilo týmům vyladit delikátní operace, které musíme provést před startem, a to se skutečnou raketou a finální verzí software.“

Plnou, prosím: pomalé tankování kryogenním palivem

Jedním z prvních kroků byl odtah kolosální 90 m vysoké mobilní obslužné věže pro Ariane 6 do vzdálenosti 120 m od místa startu. V tu chvíli se Ariane 6 ocitla na rampě zcela volná.

Následující zhruba 3,5 hodiny zabralo tankování pohonných látek do nádrží Ariane 6. Technici začali nejprve pomalu chlazením potrubí, ventilů, nádrží a motorů z tropických teplot Francouzské Guayany dosahujících 30 stupňů Celsia až na supernízké teploty kryogenních pohonných látek.

Palivový systém nové evropské rakety Ariane 6 je technickým majstrštykem, neboť kapalný kyslík má teplotu pod mínus 183 stupňů Celsia a kapalný vodík dokonce pod mínus 253 stupňů Celsia. Při těchto teplotách by jakákoliv vlhkost přítomná v potrubí okamžitě zmrzla a vedla k zablokování ventilů. Aby se tomu předešlo, jsou zbytky vzduchu a vlhkosti z atmosféry vypláchnuty ze systému netečným plynem (dusíkem). Až poté může začít tankování.

Jakmile byly nádrže naplněné, tak týmy pokračovaly v průběžném doplňování obou složek pohonných hmot, které se neustále odpařují. Po skončení zkoušky byly pohonné látky z rakety následně vypuštěny, což bylo také součástí příprav na běžný provoz nosiče.

Odpočítávání k posledním sekundám

„Raketa, startovací rampa a týmy ESA, CNES a ArianeGroup podaly skvělý výkon a všechno šlo hladce – nemohu být pyšnější,“ komentuje Pier Domenico Resta z ESA. „Po dlouhých letech přípravy jsme velmi blízko startu.“

Data ze zkušebního odpočítávání nyní budou analyzována, přičemž výsledek se očekává 26. června. To má být potvrzeno datum startu, kdy Ariane 6 opět projde stejným procesem. Ovšem s tím, že tentokrát odpočítávání dojde do finále až k zážehu motorů  – a raketa se poprvé odlepí od Země.

Máme za sebou dlouhou cestu

První části letové Ariane 6 začaly přijíždět do Francouzské Guayany z kontinentální Evropy v únoru 2024 na palubě „kosmické lodi“ Canopée. V březnu byly sestaveny středový a horní stupeň, v dubnu následovalo připojení dvojice pomocných motorů P120C.

V květnu pak dorazili na Kourou první pasažéři Ariane 6: široká paleta experimentů, družic, adaptérů a návratových demonstrátorů, za nimiž je práce tisíců lidí napříč Evropou. Od studentů po průmysl, včetně zkušených kosmických hráčů jako jsou NASA a ArianeGroup.

Náklad byl integrovaný jako „balast“ na konci května a před několika dny jej umístili na vrchol rakety, a to pod aerodynamickým krytem. Při jeho instalaci to bylo naposledy, co náklad spatřily lidské oči.

Pasažéři premiérového letu Ariane 6 představují důkaz přizpůsobivosti a komplexnosti rakety a jejího příslibu pro budoucnost – vyslat jakoukoliv misi kamkoliv. Zkoušet se budou nové technologie dálkového průzkumu Země, 3D tisk v otevřeném prostoru, open-source software či hardware a budou provedena vědecká pozorování mající za cíl nalézt nejenergetičtější exploze ve vesmíru.

„Ariane 6 byla navržena a vyvinuta, aby zajistila nezávislý evropský přístup do vesmíru,“ vysvětluje ředitel kosmické dopravy v ESA Toni Tolker-Nielsen.

„S prvním startem nové těžkotonážní rakety bude Evropa zpět ve vesmíru. Kosmické aktivity se staly integrální součástí moderních ekonomik. Ariane 6 zajistí, že Evropa nezůstane pozadu. Zároveň bude sloužit jejím průzkumným a vědeckým misím.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky