Výzva českým subjektům v oblasti vzdělávání – obnovení výzvy na provozovatele kanceláře ESERO v České republice

Sdílet:


ESERO je unikátním vzdělávacím projektem Evropské kosmické agentury (ESA), v rámci kterého spolupracuje ESA s národními vzdělávacími institucemi na plnění jednoho ze svých poslání, kterým je využití inspirativní povahy vesmíru ke zvýšení vědecké a technické gramotnosti studentů, jejich inspiraci ke studiu a kariéře v oblasti STEM, a to za současného zvýšení povědomí o významu kosmických aktivit v každodenním životě a společnosti.

Vzdělávací kancelář ESERO Czech Republic byla založena v r. 2015 a za dobu svého působení dosáhla řady významných úspěchů v oblasti podpory výuky STEM předmětů v rámci základních a středních škol.

Vzhledem k aktuálním výzvám, novým technickým možnostem, ale i změnám v oblasti národních vzdělávacích a osvětových kapacit, se Ministerstvo dopravy, které je zodpovědné za koordinaci kosmických aktivit v České republice, rozhodlo společně s ESA vyhlásit novou výzvu na realizaci kanceláře ESERO Czech Republic, a to na období od července 2023 do prosince 2025.

Cílem výzvy je na základě principu transparentnosti maximalizovat přínosy vzdělávací kanceláře ESERO v České republice a podpořit spolupráci a společné úsilí mezi odbornými a vzdělávacími národními organizacemi k dosažení maximálního dopadu na společnost, se zaměřením především na učitele a žáky škol.

Podrobnější informace budou podány na připravovaném Informačním dni k výzvě na provozovatele kanceláře ESERO Czech Republic, který se uskuteční 17. ledna 2023 v prostorách Ministerstva dopravy (Velké kolegium) od 10:30 do 15:00. V rámci tohoto Informačního dne bude také prostor pro diskusi se zástupci Ministerstva dopravy a ESA Education Office.

Předběžný harmonogram výzvy:

 • 17.1.    Informační den
 • 24.1.    (TBC) Otevření výzvy
 • 30.3.    Nejzazší termín pro zaslání návrhů
 • 28.4.    Oznámení výsledku výzvy
 • 1.7.      Zahájení provozu ESERO Czech Republic vítězným provozovatelem

Zadávací dokumentace, podle které má být návrh na provozovatele vzdělávací kanceláře ESERO v České republice vypracován, bude představena 17. 1. 2023 na Informačním dnu.

K registraci na informační den využijte registrační formulář na tomto odkazu (aktualizace 18.1. – v odkazu naleznete prezentace z akce ke stažení)

O oficiální podpoře konkrétního návrhu rozhodne na základě doporučení hodnotící komise Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity, ve které jsou zastoupeny MD, MŠMT, MPO, MŽP, MZV, MO a Úřad vlády.

Cíle národní vzdělávací kanceláře ESERO Czech Republic jsou zejména:

 • kontinuální vzdělávání učitelů základních a středních škol skrze semináře a školení (vč. doposud studujících budoucích učitelů);
 • příprava vhodných didaktických materiálů, které lze využít jak ve výuce, tak i v rámci neformálního vzdělávání;
 • vedení, koordinace a realizace didaktických projektů v zemi (např. projektů iniciovaných ESA, ale i dalších příkladných školních projektů);
 • vnitrostátní koordinace účasti na vzdělávacích projektech ESA (např. „hands-on“ projekty CanSat, Mission X, Climate Detectives atd.);
 • zvyšování povědomí o významu kosmických aktivit a jejich důležitosti pro společnost;
 • prezentace kanceláře ESERO (vč. pořádání propagačních a motivačních aktivit) na relevantních vnitrostátních událostech a akcích (Czech Space Week, dny otevřených dveří, týdny vědy, výstavy, veletrhy pracovních příležitostí atd.);
 • podpora implementace Národního kosmického plánu;
 • modelové aktivity, jako je pořádání setkání odborníků pracujících v oblasti vesmíru s učiteli a žáky.

O ESA Education Office

Primárním cílem ESA Education Office je pomoc mladým Evropanům ve věku od 4 do 28 let k získání a udržení zájmu v oblasti vědy a techniky, s dlouhodobou snahou přispět k vytvoření společnosti lidí, jejichž vědomosti jsou založeny na znalostech a zkušenostech. Touto činností přispívá ESA Education Office k zajištění budoucí existence kvalifikované pracovní síly pro ESA, která zaručí Evropě kontinuální vedoucí pozici v oblasti kosmických aktivit. Více informací je dostupných na této adrese.

S případnými dotazy nás kontaktujte skrze kontaktní formulář dostupný na tomto odkazu.

Rubriky