Znečištění ovzduší se vrací na „předCOVIDovou“ úroveň

Sdílet:


Počátkem roku 2020 data z družic ukázala na pokles znečištění atmosféry v souvislosti s národními „lockdowny“, které byly zavedeny s cílem zastavit šíření epidemie COVID-19. O rok později, když se restrikce uvolnily a dochází k obnovení obvyklých aktivit, se úrovně oxidu dusičitého začaly vracet zpět na „předCOVIDové“ úrovně.

Uzavření průmyslového sektoru v roce 2020

Dne 23. ledna 2020 došlo v čínském Wu-chanu k prvnímu lockdownu v souvislosti s koronavirem, který měl za cíl zastavit šíření nemoci. Tato událost se stala precedentem pro podobná opatření v dalších městech napříč zemí, když vedla k zastavení denních aktivit včetně průmyslového sektoru a dopravy. Továrny a další průmyslové sektory byly uzavřené a lidé zůstali ve svých domovech. Podobná opatření byla přijata v následujících týdnech a měsících na celém světě.

Výsledkem bylo, že družice detekovaly výrazné snížení znečišťujících látek v ovzduší napříč celou Čínou. A to včetně emisí oxidu dusičitého: to je plyn, který znečišťující ovzduší a typicky vznikající v dopravě nebo při průmyslových procesech spalováním fosilních paliv.

Nyní, když uplynul více než rok a restrikce jsou uvolněné, tak průměrné hodnoty znečištění ovzduší začaly narůstat a mají stále vzestupnou tendenci. Mapy ukazují průměrné měsíční koncentrace oxidu dusičitého, které vycházejí z dat mise Copernicus Sentinel-5P, ve střední a východních oblastech Číny v únoru 2019, únoru 2020 a únoru 2021. Mapy ukazují fluktuace v úrovních mezi těmito třemi periodami, přičemž tmavě červená upozorňuje na vysoké koncentrace oxidu dusičitého.

Pokles koncentrace oxidu dusičitého o 35 procent

Data ukazují, že koncentrace oxidu dusičitého v Pekingu poklesly mezi únorem 2019 a 2020 zhruba o 35 procent, ovšem v únoru 2021 se už zase vrátily na původní hodnoty. Podobně v Čchung-čchingu poklesla koncentrace oxidu dusičitého o zhruba 45 procent, ovšem nyní je na zhruba dvojnásobku „předCOVIDových“ hodnot.

Letový manažer mise ESA Copernicus Sentinel-5P Claus Zehner k tomu uvádí: „Očekávali jsme, že znečištění ovzduší začne po ukončení lockdownů opět narůstat. Koncentrace oxidu dusičitého v atmosféře přitom nezáleží jen na lidské aktivitě. Podílí se na něm i počasí, jako je rychlost větru nebo oblačnost. Leč největší podíl na redukci množství měl samozřejmě lockdown a na jeho nárůstu naopak uvolnění omezení. V následujících týdnech a měsících očekáváme nárůst koncentrací oxidu dusičitého také nad celou Evropou.“

Technologie družice Sentinel-5P

Data byla získána zásluhou přístroje Tropomi na palubě družice Copernicus Sentinel-5P. Jde o první satelit systému Copernicus, který je věnovaný monitorování zemské atmosféry.

Claus Zehner pokračuje: „Speciální vlastností družice Copernicus Sentinel-5P je schopnost sledovat stopové plyny s vysokým prostorovým rozlišením a přesností ve srovnání s jinými satelitními misemi. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit unikátní mapy mření koncentrací oxidu dusičitého na základě dat z vesmíru.“

Družice je vybavena přístrojem Tropomi určeným k mapování různých stopových plynů jako je oxid dusičitý, ozón, formaldelhyd, oxid siřičitý, metan, oxid uhelnatý a aerosoly. Všechny přitom mají vliv na vzduch, který dýcháme, a tudíž i na naše zdraví, stejně jako na naše klima.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky