Plnou parou vpřed pro misi monitorující oxid uhličitý

Sdílet:


Mise CO2M (Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring) udělala další krok k realizaci, když ESA autorizovala hlavního kontraktora OHB, aby pokračoval ve vývoji první družice a zároveň zahájil přípravu satelitu druhého. Smlouva byla uzavřená na sympóziu ESA Living Planet v Bonnu a následovala po úvodním kontraktu z roku 2020.

Jsme v závodech, jejichž cílem je snížit množství skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry. Cílem je dosáhnout zvýšení globální teploty atmosféry maximálně o 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou úrovní. Důležité je pochopit to, kterak jsou stanovené hodnoty plněny – a nejlepší způsob je provádět měření z kosmického prostoru.

ESA, Evropská komise, Eumetsat a průmysloví partneři společně pracují na tom, aby mise CO2M byla připravena k vypuštění v roce 2025.

CO2M je jednou ze šesti misí rozšiřujících možnosti systému Copernicus
(tzv. Copernicus Sentinel Expansion), které ESA vyvíjí na základě zadání od Evropské unie. Tyto mise s vysokou prioritou budou podporovat politiku Evropské unie a zaplní mezery v uživatelských potřebách programu Copernicus. Ten je dnes největším dodavatelem dat dálkového průzkumu Země na světě.

Po nynějším podpisu doplňujícího kontraktu postupuje program dvou družic CO2M vpřed plnou parou. Smlouvu podepsala ředitelka programů dálkového průzkumu Země v ESA Simonetta Cheliová a člen rady OHB Wolfgang Paetsch.

Simonetta Cheliová při této příležitosti řekla: „Jsem potěšena, že jsme dnes na podpisu kontraktu s firmou OHB, která je hlavním dodavatelem mise CO2M systému Copernicus. Už dnes se těším na úspěšnou implementaci této důležité mise společně s našimi partnery v Evropské komisi a Eumetsatu.“

„S cíli evropské Zelené dohody a snahou o dekarbonizaci Evropy do roku 2025 je tlak na drastické omezení množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Jakmile bude vypuštěna, stane se družice CO2M první misí monitorující antropogenické uhlíkové emise a podpoří jejich globální inventarizaci v souvislosti s prováděním dohod COP21 a klimatického paktu z Glasgow COP26.“

„CO2M poskytne unikátní a nezávislý zdroj informací, které budou vyhodnocovat efektivitu těchto opatření a které budou sledovat jejich dopady směrem k dekarbonizaci. Národy na celém světě budou moci transparentně hodnotit a porovnávat, kterak si vedou v plnění svých cílů.“

Každá ze dvou družic CO2M ponese blízký infračervený a krátkovlnný infračervený spektrometr k měření distribuce atmosférického oxidu uhličitého s vysokým prostorovým rozlišením. Tato měření budou využita pro novou kapacitu monitorování a ověřování oxidu uhličitého, kterou vyvíjí Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí a která sníží nejistoty v odhadech emisí ze spalování fosilních paliv na lokální, národní nebo oblastní úrovni.

Dvojice družic CO2M je připravována na start v průběhu roku 2026 a bude pracovat jako konstelace na oběžné dráze 7,5 roku. Satelity ale ponesou dostatek pohonných látek na případné prodloužení své životnosti na dvanáct let.

Během uplynulých dvou let od podepsání úvodního kontraktu bylo v této misi dosaženo velkého pokroku. Koncem minulého roku byl například strukturální model družice testovaný v zařízení ESA v Nizozemsku. Šlo o zkoušky ověřující, zdali je konstrukce dostatečně pevná a vydrží vibrace při startu. V březnu pak byla dokončena předběžná revize návrhu kosmického segmentu mise, stejně jako kritická revize návrhu konstrukce. To bylo podmínkou pro autorizaci výroby některých strukturálních prvků.

Stále ještě ale zůstává obrovské množství práce. Projektová manažerka mise ESA CO2M Valerie Fernandezová k tomu řekla: „Podpis nového kontraktu je skvělou zprávou a už nyní se těšíme na společnou práci ruku v ruce s OHB a jejich konsorciem, abychom tuto důležitou družicovou misi připravili ke startu. Získáme tak zásadní data, která jsou potřebná pro mapování emisí skleníkových plynů.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky