OHB Czechspace: Rande s kometou

Sdílet:


Nová mise Evropské kosmické agentury (ESA) Comet Interceptor bude zkoumat dosud neobjevenou kometu a má tak za cíl odhalit zásadní poznatky o původu naší Sluneční soustavy. Na sondě, která poletí do vesmíru v roce 2029, se významně podílí inženýrskými aktivitami brněnská společnost OHB Czechspace.

(c) esa

Doposud byly zkoumány pouze krátkoperiodické komety, tedy komety, které mají oběžnou periodu nižší než 200 let a opakovaně se tak vrací do vnitřních oblastí naší Sluneční soustavy. Každý takový průlet komety kolem Slunce ale velmi ovlivňuje její vlastnosti a vzhled. Proto ESA vybrala k realizaci misi Comet Interceptor, která má za cíl prozkoumat kometu, jíž svět dosud nespatřil. Tento typ komety neovlivněný Sluncem by v důsledku mohl přinést řadu cenných poznatků o původu naší Sluneční soustavy, z doby před 4,6 miliardami let.

O takové kometě se ale astronomové dozví jen s předstihem několika měsíců – v době, kdy bude již příliš pozdě na postavení a vypuštění satelitu. Proto bude sonda „zaparkovaná“ na Lagrangeově bodě 2, vzdáleném 1,5 milionu kilometrů od Země, kde bude vyčkávat na vhodnou kometu. Po jejím příletu bude pořizovat snímky celé komety, které poslouží k vytvoření jejího 3D profilu.

Satelit, který bude kometu zkoumat se skládá celkem ze tří částí – z hlavní sondy a dvou malých, jež ponesou doplňkové vědecké přístroje. Všechny tři části pak budou provádět nejrůznější měření jádra komety a jejího plynového, prachového i plazmového prostředí, aby zajistily pozorování z různých hledisek.

Tým firmy OHB Czechspace bude na projektu pracovat přibližně 2 roky. Konkrétně bude přispívat inženýrskými činnostmi na konstrukci vesmírné sondy, včetně montáže, sestavení a otestování prachového štítu, který je nezbytný pro ochranu satelitu před prachem z komety.

Zakázku v hodnotě 150 milionů euro vyvíjí ESA ve spolupráci s Japonkou vesmírnou agenturou (JAXA), která má na starosti jednu ze dvou zmiňovaných menších sond. Mise je součástí programu ESA „Cosmic Vision“ (Kosmická vize) a patří do kategorie „třídy F“ – rychlá mise, jejíž implementace má trvat pouhých 8 let. „Zařazení projektu do „třídy F“ v kategorizaci ESA misí znamená, že na inženýrské aktivity máme mnohem méně času, než je běžné. Spolu s montáží štítu proti prachu komety jde o výraznou technickou výzvu, které se inženýrský tým OHB Czechspace rád chopil,“ uvedl vedoucí inženýrského týmu OHB Czechspace Daniel Rohel. 
Satelit bude vynesen na raketě spolu s kosmickým teleskopem ARIEL v roce 2029.

OHB Czechspace

Společnost OHB Czechspace sídlí v Brně a je členem technologické skupiny OHB SE. Zaměřuje se na dodávky satelitů, družicových adaptérů a podpůrných pozemních zařízení. Společnost získala řadu zakázek v rámci programů ESA, vedle mise planetární obrany Hera, spolupracuje například na programu jaderného elektrického pohonu pro vesmírné mise RocketRoll, výzkumu exoplanet Plato nebo na misi na měření oxidu uhličitého v atmosféře CO2M.

Zdroj: OHB Czechspace

Rubriky