Na investice do budoucnosti ČR v kosmickém průmyslu půjde o bezmála 300 milionů Kč více než letos

Sdílet:


Ministerstvo dopravy chce přispět k tomu, aby se ČR i díky kosmickým aktivitám zbavila image nízkonákladové ekonomiky a nálepky montovny. Iniciovalo vládní schválení investic do kosmických aktivit ve výši 1,205 mld. Kč ročně, což je o 275 mil. Kč více než dosud. Od příštího roku se tak do oblasti, která má stále větší vliv na rozvoj hospodářství a přímo ovlivňuje život lidí, investují finanční prostředky navíc. ČR je průmyslová země a má co nabídnout.

Tyto investice plynou do programů Evropské kosmické agentury (ESA) blízkých průmyslovým cílům. Celkem tak ČR do kosmických aktivit prostřednictvím ESA dává 1,53 mld. Kč ročně, pokud započítáme i příspěvek ČR na fungování ESA a evropského kosmodromu v Kourou či Vědecký program ESA. Programy blízké vědeckým cílům platí MŠMT.

Tabulku s novými příspěvky ČR do volitelných programů ESA od r. 2020 naleznete ZDE.

Česká delegace na Space19+, vedená Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., 1. náměstkem ministra dopravy, foto: MD

Proč jsou kosmické aktivity pro ČR tak důležité?

Díky těmto investicím se již nyní české firmy úspěšně zapojují do dodavatelských řetězců velkých firem, podílí se i na výrobě nosných raket, družic pozorování Země, družicové telekomunikaci a navigaci či připravují pozemní řídicí infrastrukturu. „Češi již prokázali svou kvalitu a schopnosti, a proto jsou vyhledávaným partnerem v mezinárodní spolupráci, toho je třeba využít,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík

Mnohé z technologií připravovaných pro kosmické programy ESA pak nacházejí využití i v automobilovém či leteckém průmyslu, které patří k profilovým segmentům české ekonomiky.

Postupné navýšení příspěvků do ESA tak znamená stále větší příležitost pracovat se špičkami ve svých oborech, učit se od nich, přispívat k řešení a výsledky pak zúročit v české ekonomice.

Na kosmických projektech ESA se dnes přímo podílí na 50 českých firem a 22 výzkumných ústavů a vysokých škol. Další desítky firem se účastní jako subdodavatelé.

Konference Space19+ pohledem delegace, foto: MD

Kosmické aktivity v ČR

V ČR se nyní pracuje na systémech, jako jsou flexibilní (rolovací) solární panely pro stovky družic, adaptér pro vypouštění desítek malých družic z nosné rakety Vega, špičkové optické systémy, nový systém pro řízení letového provozu nad Evropou, řídící software družic, ATC Space v Klatovech připravuje výrobu hliníkových a titanových částí nosné rakety Ariane 6 a mnoho dalších. Podle analýz Ministerstva dopravy se zmíněné investice navrací do ekonomiky více než osmkrát.

Díky podnikatelskému inkubátoru ESA BIC v ČR se navíc rozvíjí více, než 20 dalších firem, které zpravidla využívají kosmické technologie zde na Zemi. Za 3 roky fungování programu získaly začínající firmy soukromé investice ve výši 210 mil. Kč, zatímco náklady na celý projekt ESA BIC do roku 2021 jsou 70 mil. Kč. Tyto firmy zároveň generují zisk z prodeje svých produktů na trhu a mají tedy další přínosy.

Dopad kosmických aktivit pro každodenní život

  • Služby družicových systémů jsou součásti našich každodenních životů. Družicové snímky jsou základem pro předpověď počasí, uplatňují se i v zemědělství, sledování nežádoucích pohybů staveb, rozvoje území, nakládání s přírodními zdroji, čistota a kvalita vody a ovzduší. Nezastupitelnou roli hrají při řešení mimořádných situací a ochraně majetku a životů lidí při předpovědi a řešení živelných katastrof.
  • Družicové navigační systémy jsou jedinečným zdrojem informací o přesné poloze a čase. Přijímač družicové navigace v chytrých telefonech značně zjednodušil navigaci v autě i při turistice. Přesný čas se pak využívá k synchronizaci energetických sítí, bankovních převodů aj.
  • Družicová komunikace je jedním ze základů propojeného světa – přímých přenosů ve zpravodajství, mezikontinentálních hovorech či leteckém spojení.
  • Data z kosmických systémů jsou klíčová pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy, monitorování pohybu letadel a oprávněných vozidel na letišti, bezpečnostní opatření pro fungování železniční dopravy, monitorování polohy nadměrných nákladů, živých zvířat, nebezpečných věcí či cenin, zvýšení bezpečnosti na silnicích, zlepšení fungování logistických systémů, shromažďování informací nezbytných pro řízení dopravy, systémy pro kontrolu vnitrostátní plavby a optimalizaci vodní dopravy.
  • Přínosy z provozu těchto služeb jsou spojeny se zvyšováním efektivity, snižováním nákladů, úsporou času, businessem, ochranou životů a majetku nebo zabráněním větším škodám.

Rychle rostoucího významu kosmických aktivit si je vědoma i EU, která navrhuje navýšení rozpočtu Kosmického programu EU v nadcházejícím 7 letém rozpočtovém období EU o 30% na 16 mld. EUR. Klíčovou roli v Kosmickém programu EU bude hrát nová Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA), která bude od roku 2021 sídlit v Praze. Z České republiky se tak kromě rozvoje trhu a provozu Galilea, o který se stará stávající agentura v GSA sídlící v pražských Holešovicích od roku 2012, bude řídit také využití družicového systému pozorování Země Copernicus, připravovat program družicové telekomunikace Govsatcom či koncentrovat kapacity EU sledování blízkého okolí Země.

Rubriky