Na evropském kosmodromu byl inaugurovaný startovací komplex pro Ariane 6

Sdílet:


Nový vypouštěcí komplex postavený pro nastupující evropskou raketu Ariane 6 prošel inaugurací na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně.

Díky tomu ESA slaví další důležitý mezník na cestě k Ariane 6 a postupuje vpřed s kombinovanými testy, do nichž jsou zapojeny komponenty nosiče a vypouštěcí základny. Stejně tak pokračuje v přípravách na první start.

Komplex jasně viditelný z vesmíru obsahuje sadu pozoruhodných struktur nad zemí i pod ní, které byly speciálně navržené pro podporu Ariane 6 v následující dekádě. Jde o mimořádný úspěch francouzské kosmické agentury CNES (ta je hlavním kontraktorem pro ESA při vývoji kosmodromu) a jejích evropských průmyslových partnerů.

Program Ariane 6 je financovaný a vyvíjený ESA. Nový nosič nahradí stávající evropskou těžkou raketu Ariane 5. K dispozici bude ve dvou verzích (se dvěma nebo čtyřmi pomocnými motory), což dovolí Ariane 6 nabídnout větší výkon a flexibilitu, než její předchůdkyně. To otevírá nové příležitosti a garantuje neustálý přístup do vesmíru pro členské státy ESA.

Startovací komplex Ariane 6 je technickým zázrakem: je navržený s ohledem na maximální výkon kosmického dopravního systému a jednoduchý průběhu prací. Jeho návrh těží z lekcí získaných během výstavby a provozu stávajících startovních komplexů nosičů Ariane, Vega a Sojuz na evropském kosmodromu.

Hlavními prvky zůstává startovací rampa se dvěma odvodními kanály spalin, mobilní věž a montážní hala nosné rakety.

Největší dominantou rampy je jáma pro odvod spalin o hloubce 28,5 m a šířce 200 m. Její základní struktura je vybetonovaná s tím, že má objem odpovídající 27 olympijských plaveckým stadiónům. Ve středu je startovací stůl o hmotnosti 700 t: výšku má 4 m, délku 20 m a šířku 18 m.

Konstrukce byla postavena v Evropě německou společností MT Aerospace a byla dopravena do Kourou k integraci na startovací rampě. Chrání podpůrné systémy pod zemí a ponese celou hmotnost Ariane 6.

Závěrečná integrace Ariane 6 proběhne uvnitř mobilní konstrukce, podobně jako v případě raket Sojuz a Vega. Mobilní konstrukce byla vyrobena v Evropě německou firmou Eiffage Metal, přičemž byla sestavena na kosmodromu. Bude chránit Ariane 6 na vypouštěcím stole během každé startovní kampaně.

Devadesát metrů vysoká a padesát metrů široká mobilní obslužná věž má hmotnost 8200 t: je tak o více než tisíc tun těžší než Eiffelova věž. Pracovní plošiny umožní technikům snadný přístup k jednotlivým úrovním nosiče s vertikálně umístěným středovým stupněm Ariane 6 přímo na vypouštěcím stole. K ní dodají dva nebo čtyři pomocné motory dle zvolené konfigurace rakety a integrují aerodynamický kryt, pod který bude umístěný vynášený náklad. Mobilní věž se před startem vzdálí o 140 m. Pokud bude start odložený, konstrukce se vrátí zpět, aby dovolila přístup k Ariane 6 před dalším pokusem o start.

Středový a horní stupeň Ariane 6 budou integrovány horizontálně uvnitř montážní haly, kde budou připraveny na vývoz na startovací stůl. Budova je 20 m vysoká, 112 m dlouhá a 41 m široká. Nachází se přibližně jeden kilometr od místa startu.

Horizontální integrace snižuje cenu budov a sestavování raket, přičemž nabízí vysokou míru flexibility a potenciál růstu. Navíc umožňuje snazší přístup k celé raketě. Změněný přístup k integraci a provozu Ariane 6 zredukuje délku předstartovní kampaně z měsíců na týdny.

Kontrakt ESA s francouzskou kosmickou agenturou CNES na vývoj komplexu byl uzavřený v roce 2015 a zněl na 600 mil. eur. CNES investovala třetinu z těchto zdrojů do infrastruktury s významným zapojením místního průmyslu v oblasti stavby, dodávky materiálů a vybavení. Zbytek kontraktů byl uzavřený na kontinentální Evropě.

Systémy, které jsou součástí hlavního vypouštěcího komplexu, už byly kvalifikovány. Například byl otestovaný záplavový vodní systém, který bude chránit Ariane 6 a pozemní vybavení od akustické energie generované při startu. Systém odpojování přívodů pracovních kapalin do Ariane 6 přímo na rampě byl odzkoušený ve Francii – a nyní prochází testy přímo na rampě. Maketa středového stupně rakety byla využita při testech pozemního vybavení a nacvičení manipulace během startovní kampaně. Týmy CNES a ArianeGroup společně provedly tyto zkoušky pod dohledem ESA.

Nyní probíhají další kombinované testy mezi nosičem a pozemním vybavením.

„Vypouštěcí komplex Ariane 6 je pozoruhodným úspěchem a ikonou evropské spolupráce plus pokroku. Představuje klíčovou část programu intenzivní aktivity na evropském kosmodromu v rámci příprav na první let nosného prostředku nové generace ESA,“ komentuje ředitel kosmické dopravy v ESA Daniel Neuenschwander.

Inaugurace proběhla za přítomnosti francouzského ministra pro zámořská území Sébastiena Lecornu, prezidenta a generálního ředitele CNES Philippe Baptiste a ředitele kosmické dopravy v ES Daniela Neuenschwandera. Přítomní byli také zástupci průmyslových partnerů: André-Hubert Roussel (ředitel ArianeGroup), Stéphane Israël (ředitel Arianespace) a Gabriel Serville (poslanec francouzského parlamentu za Francouzsou Guayanu).

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky