ESA vypsala výzvu na téma nové vědecké mise pozorování Země – Earth Explorer 12

Sdílet:


Cílem výzvy je shromáždit návrhy výzkumných témat, kterým by se mohla věnovat nová, v pořadí již dvanáctá, mise Earth Explorer (EE12). Mise Earth Explorer jsou velkými vědeckými misemi pozorování Země, připravovanými v rámci programu FutureEO-1, do jehož stávajícího segmentu 2 vložila ČR na ministerské Radě ESA v závěru roku 2022 celkem 8 mil. EUR.

Návrhy musí prokázat vědeckou novost a excelenci. ESA doporučuje, aby se opíraly o inovativní technologie s využitím nových přístupů nebo pozorovacích technik, které umožní získat nové vědecké poznatky o systému Země. Výzva je otevřena všem tematickým oblastem vědy o Zemi a nápady na mise budou vybrány na základě jejich vědecké hodnoty a technické/programové připravenosti pro vstup do fáze 0. V rámci této výzvy ESA podporuje řešení inovativních a nových přístupů k pozorování, jako jsou družicové formace a konstelace, které využívají stávající a budoucí vesmírnou infrastrukturu, např. koordinace s dlouhodobě provozovanou misí aj. Téma mise by mělo korespondovat s ESA EO Science Strategy (k dispozici na níže uvedeném webu ESA jako součást dokumentace k výzvě).

V reakci na úvodní fázi výzvy je třeba stručně popsat téma a vědecký problém, na jehož řešení by se mise měla zaměřit. Návrh mise obvykle probíhá v mezinárodním konsorciu, které se při případném postupu návrhu do užšího výběru dále rozpracovává.

Návrh se podává prostřednictvím webových stránek ESA https://eopro.esa.int/, kde je po registraci dostupná veškerá dokumentace k výzvě, vyžadovaná struktura podávaného návrhu, hodnotící kritéria i přehled termínů. Celkové náklady plánované na přípravu EE12 jsou 510 mil. EUR.

Rozhodnete-li se návrh předložit, prosím informujte také delegaci ČR do ESA na e-mailovou adresu ondrej.svab[at]mdcr.cz.

Termín pro podání výzvy je 28. 4. 2023, 12:00 CET.

Stručný přehled termínů přípravy EE12:

ActivityDate
Release of the EE12 Call20 February 2023
Letter of Intent deadline28 April 2023, 12:00 CEST
Letter of Intent Workshop10-11 May 2023
Proposal submission deadline29 September 2023, 12:00 CEST
Evaluation of submitted proposals via peer-review panelsOctober 2023 – February 2024
ACEO EE12 candidate selection recommendationMarch 2024
PB-EO – selection of up to 4 EE12 candidates to enter Phase 0April 2024
EE12 User Consultation Meeting (at the end of Phase 0)Q3 2026
ACEO EE12 recommendationQ3 2026
PB-EO – selection of up to two candidates to enter Phase AQ3 2026
EE12 User Consultation Meeting (at the end of Phase A)July 2028
ACEO EE12 recommendationQ3 2028
PB-EO – selection for implementationSeptember 2028
EE12 launch timeframe2036

Rubriky