ESA pomáhá Řecku rozšířit jeho kosmický záběr

Sdílet:


Ambiciózní plány na rozšíření rodícího se kosmického průmyslu v Řecku, které umožňují digitální transformaci společnosti a zároveň vytváření pracovních míst a zajištění prosperity, získaly podporu od ESA.

Dne 26. listopadu oznámilo Ministerstvo pro digitální politiku implementaci projektu vlastní řecké družice. Ten bude realizovaný za pomoci ESA.

Projekt je součástí národního plánu Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je rozšířit řecké kapacity v družicových technologiích a aplikacích a podpořit národní plány využití družicových dat.

Řecká vláda chce zajistit, aby měla země dobrou pozici pro mezioperační program EU Govsatcom pro bezpečnou komunikaci, navrhovanou evropskou kvantovou komunikační infrastrukturu a plánovaný bezpečný kosmický komunikační systém EU. ESA podobné plány na vytvoření bezpečných komunikačních sítí podporuje.

Řecko se chce zaměřit na vývoj, výrobu, vypuštění a předoperační provoz malých evropských družic schopných hostovat různá víceúčelová zařízení, aby bylo schopné reagovat na evropské a národní potřeby pro bezpečnou konektivitu. Chce expandovat do telekomunikací včetně kvantové komunikace, streamování videa pro námořní provoz, městského plánování, kontroly hranic nebo monitorování lesních požárů. A to za pomocí národních prostředků včetně pozemních stanic na ostrovech Chelmos, Skinakas a Cholomontas.

Tyto tři pozemní optické stanice budou využívané jako uzly v navrhované kvantové komunikační infrastruktuře EU (pojmenované EuroQCI). ESA spolupracuje s Evropskou komisí na návrhu, vývoji a nasazení iniciativy EuroQCI už od roku 2019.

ESA dlouhodobě pomáhá Řecku naplňovat jeho kosmické ambice. Letos v březnu ESA založila podnikatelský inkubátor v Marousi, což je předměstí Atén. Zde jsou podporovány začínající kosmické firmy s rozjezdem svých záměrů. Inkubátor má za cíl podpořit 25 takovýchto společností v následujících pěti letech.

Generální sekretář pro telekomunikace a pošty na Ministerstvu digitální státní správy v Řecku Athanasios Staveris-Polykalas k tomu uvedl: „S mottem ‘Vesmír pro digitální transformaci’ podnikáme krok za krokem všechny nezbytné aktivity k podpoře naší kosmické komunity a k zajištění národních i evropských potřeb.“

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher to doplňuje: „Identifikace toho, kterak může být ESA v maximální možné míře nápomocna všem členským státům, je pro nás prioritou. Sem samozřejmě patří i řecký projekt národní družice. Jsem proto potěšený, že jsme v této oblasti uzavřeli dohodu. V rámci nového projektu se vylepší řecká pozice pro budoucí evropské projekty a země se stane silnějším podílníkem v evropském kosmickém ekosystému. ESA má zkrátka poskytování pomoci svým členským státům v genech.“

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky