Družicová komunikace reaguje na měnící se svět

Sdílet:


Telekomunikace mají pro naši společnost, ekonomiku a bezpečnost rostoucí důležitost. ESA proto podporuje evropský průmysl satelitních komunikací mj. tím, že pomáhá vyřešit, kterak uspokojit budoucí poptávku po bezpečnějších a odolnějších digitálních systémech.

Počátkem září ESA iniciovala dvě paralelní studie, které mají předpovědět budoucí podobu trhu s bezpečnou telekomunikací a určit, která řešení a převratné technologie budou zapotřebí.

Výsledky budou formovat práci, která má být realizována mezi lety 2021 a 23 coby součást programu ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems). To umožní ESA pomoci evropskému a kanadskému průmyslu rozvíjet se v prostředí vysoce konkurenčního globálního trhu bezpečných družicových komunikací.

Trh s telekomunikačními družicemi se mění. Vlna inovací vytvořila širokou palet nových řešení a služeb, jako například velmi kapacitní geostacionární družice, flexibilní satelity pro alokaci dynamických zdrojů, konstelace nanodružic poskytujících služby pro IoT (Internet of Things) a velké konstelace družic poskytujících širokopásmové spojení a operujících na nízké oběžné dráze Země.

Tyto inovace mohou vybavit Evropu nebo další regiony družicovou infrastrukturou schopnou poskytovat služby pro kritické bezpečnostní aplikace.

Řízení leteckého provozu, řízení námořní dopravy nebo civilní ochrana, stejně jako soukromý sektor v podobě monitorování průmyslových procesů nebo finančních trhů – to vše potřebuje všudypřítomnou, bezpečnou, autonomní, dostupnou a odolnou komunikaci. Přidání rozsáhlé komunikační komponenty vytvořené na míru do existující globální digitální infrastruktury by toto učinilo v Evropě a na celém světě realitou.

Dvě konsorcia – jedno vedené výrobcem družic Airbusem a druhé satelitním operátorem Eutelsatem – nyní vyhrály kontrakty na stanovení, kterak toho dosáhnout techniky a programově nejefektivněji, nejúsporněji a nejrychleji.

Budou studovat otázky jako třeba: jaká je optimální kombinace družicových konfigurací? Měla by příští generace družicové infrastruktury záviset především na vysokokapacitních geostacionárních družicích? Jakou roli by měly hrát konstelace menších satelitů na nízké oběžné dráze Země? Je možnost využívat obě dvě varianty jako jeden integrovaný systém? Co jsou klíčové technologie, které dovolí realizaci nové infrastruktury, a to jak pro kosmický, tak pro pozemní segment? O jakém časovém horizontu se bavíme při jejich nasazení? A co je správná rovnováha mezi veřejným a soukromým podílem?

Spolupráce mezi ESA a Airbusem na jedné straně a ESA a Eutelsatem na straně druhé by měla rychle pomoci identifikovat způsoby, kterak zajistit dostupnost komunikačních družic nové generace co nejdříve a v souladu s dalšími projekty, které probíhají v jiných částech světa.

Ředitel telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Elodie Viau k tomu řekl: „Tyto dvě paralelní studie ujasní vizi týkající se další generace družicových systémů. Studie pomohou definovat, kterak co nejlépe připravit průmysl v Evropě a Kanadě na budoucí konkurenci na trhu s bezpečnou družicovou komunikací.“

„Výstupy také mohou pomoci podpořit evropskou iniciativu k zajištění vlastního komunikačního systému, který by se měl stát jedním z nejpokročilejších na světě. Chtěli bychom na realizaci této vize spolupracovat se všemi relevantními evropskými subjekty.“

Konsorcia předloží své zprávy do konce února 2021.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky